Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotační titul spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), podprogram Podpora obnovy rozvoje venkova. Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Podpora je určena na obnovu školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné výchovy a obnovu školních tělocvičen.

K čemu je dotace určena?

Obnova sportovní infrastruktury

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce do 3000 obyvatel, které jsou zřizovatelem základní školy

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Podpora je určena na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy a obnovu školních tělocvičen.

Podporu lze využít na: 

  • Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční),
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
  • oplocení, osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny.

GRANTEX poradí

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto dotačního titulu je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Kdo může o dotace žádat?

  • Obce do 3000 obyvatel, které jsou zřizovatelem školy.

Výše dotace?

  • Až do výše 5 mil. Kč
  • Do výše 80 % způsobilých výdajů

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně UZAVŘEN
  • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat...

5 TIPŮ, jak získat dotaci na hřiště či sportoviště

5 TIPŮ, jak získat dotaci na hřiště či sportoviště

Prostřednictvím Ministerstva místního rozvoje v rámci Programu rozvoje regionů je tu letos poslední možnost získat podporu pro obec s 3001 – 10 000 obyvateli. Na jeden projekt lze získat až 30 mil. Kč až s 60% podporou.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky