Podpora obnovy místních komunikací

Dotační titul spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), resp. do programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je dále členěn do podprogramů: Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

K čemu je dotace určena?

Obnova místních komunikací

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce místní komunikace v obci, konkrétně na:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Výše dotace?

  • Až do výše 10 mil. Kč 
  • Až do výše 80 % způsobilých nákladů

Kdo může o dotace žádat?

  • Obce do 3000 obyvatel

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně UZAVŘEN
  • Nová výzva zatím není plánována

Mohlo by vás zajímat...

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce.

Cyklostezky

Cyklostezky

Dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

ZAUJALAVÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.