Podpora agroturistiky

K čemu je dotace určena?

Výstavba a rekonstrukce drobných ubytovacích zařízení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělští podnikatelé

Jaká je celková výše dotace?

Až do výše 45 %

Co vám dotace přinese? 

 • Podpoříte využití zemědělských farem a brownfields.
   
 • Z dotace lze vystavit malokapacitní ubytovací zařízení či zázemí pro stravování, i další budovy turistické infrastruktury apod.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme

K čemu je dotace určena?

 • Nová výstavba či stavební obnova malokampacitního ubytovacího zařízení.
 • Související investice do zázemí pro stravování.
 • Související investice do dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury - např. sportoviště a příslušné zázemí.

Typickým projektem je např. přestavba staré zemědělské usedlosti na penzion včetně zbudování jízdárny, dále pak výstavba penzionu včetně restaurace apod. 

Kdo může o dotace žádat?

Program je určen pro zemědělské podnikatele - fyzické a právnické osoby, které splňují definici zemědělského podnikatele a jsou evidováni v Evidenci zemědělského podnikatele minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci.

Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.

Výše dotace?

 • Malý podnik (méně než 49 zaměstnanců) - procentuální výše podpory činí 45 % ze způsobilých výdajů.
 • Střední podnik (50-249 zaměstnanců) - procentuální výše podpory činí 35 % ze způsobilých výdajů.
 • Velký podnik(více než 250 zaměstnanců) - procentuální výše podpory činí 25 % ze způsobilých výdajů

Částka způsobilých výdajů na jeden projekt je omezena v rozsahu od 200 tis. Kč do 10 mil. Kč včetně. 

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nová výzva zatím není plánována.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *