Podpora agroturistiky

Program Podpora agroturistiky je určen pro podporu využití zemědělských farem a brownfields. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.

K čemu je dotace určena?

Výstavba a rekonstrukce drobných ubytovacích zařízení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělští podnikatelé

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

  • Nová výstavba či stavební obnova malokampacitního ubytovacího zařízení
  • Související investice do zázemí pro stravování
  • Související investice do dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury - např. sportoviště a příslušné zázemí

Typickým projektem je např. přestavba staré zemědělské usedlosti na penzion včetně zbudování jízdárny, dále pak výstavba penzionu včetně restaurace apod. 

Kdo může o dotace žádat?

Program je určen pro zemědělské podnikatele - fyzické a právnické osoby, které splňují definici zemědělského podnikatele a jsou evidováni v Evidenci zemědělského podnikatele minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci.

Výše dotace?

  • Malý podnik dotace 45 % ze způsobilých výdajů
  • Střední podnik dotace 35 % ze způsobilých výdajů
  • Velký podnik dotace 25 % ze způsobilých výdajů

Částka způsobilých výdajů na jeden projekt je omezena v rozsahu od 200 tis. Kč do 10 mil. Kč včetně. 

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně UZAVŘEN
  • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky