Partnerství znalostního transferu

Program Partnerství znalostního transferu je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu spolupráce mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností mezi podnikatelským sektorem a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

Pořízení HW a SW, stroje a zařízení, mzdové náklady výzkumných pracovníků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

Pro malý a střední podnik:

 • financování osobních nákladů pracovníků, kteří se podílejí na projektu (mzdy, pojistné, cestovné), služby expertů, semináře, workshopy;
 • pořízení materiálu, HW, SW, sítí, dat.

Pro organizaci pro výzkum a šíření znalostí:

 • financování osobních nákladů pracovníků, kteří se podílejí na projektu (mzdy, pojistné, cestovné)
 • semináře, workshopy, služby expertů
 • přístup k informacím a databázím

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky a to ve spolupráci s organizaci pro výzkum a šíření znalostí.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 500 tis. Kč až do maximální výše 5 mil. Kč.  
 • Výše podpory až 70 % v rámci režimu de minimis.
 • Podnikatel MUSÍ znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek 30 % z jejich způsobilých výdajů.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky