Partnerství znalostního transferu

Program Partnerství znalostního transferu je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu spolupráce mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností mezi podnikatelským sektorem a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

Pořízení HW a SW, stroje a zařízení, mzdové náklady výzkumných pracovníků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

Pro malý a střední podnik:

 • financování osobních nákladů pracovníků, kteří se podílejí na projektu (mzdy, pojistné, cestovné), služby expertů, semináře, workshopy;
 • pořízení materiálu, HW, SW, sítí, dat.

Pro organizaci pro výzkum a šíření znalostí:

 • financování osobních nákladů pracovníků, kteří se podílejí na projektu (mzdy, pojistné, cestovné);
 • semináře, workshopy, služby expertů;
 • přístup k informacím a databázím.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 500 tis. Kč až do maximální výše 5 mil. Kč.  
 • Výše podpory až 70 % v rámci režimu de minimis.
 • Podnikatel MUSÍ znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek 30 % z jejich způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky a to ve spolupráci s organizaci pro výzkum a šíření znalostí.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Vyhlášení výzvy se očekává 25. 3.2020

Podporované činnosti?

Projekt MUSÍ mít strategický význam pro podnik a zároveň MUSÍ být zaměřen minimálně na jednu z těchto aktivit:

 • zlepšení výrobních procesů;
 • vývoj/inovace nových produktů a lužeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb;
 • zlepšení podnikových procesů vč. procesu produktové certifikace.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky