Partnerství znalostního transferu

Program Partnerství znalostního transferu je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu spolupráce mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností mezi podnikatelským sektorem a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

Pořízení HW a SW, stroje a zařízení, mzdové náklady výzkumných pracovníků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace?

Až do výše 70 %

Co vám dotace přinese?

 • Podporu vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

 • Z dotace lze pořídit hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné nebo materiál a další. 

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky.

K čemu je dotace určena?

Pro malý a střední podnik:

 • financování osobních nákladů pracovníků, kteří se podílejí na projektu (mzdy, pojistné, cestovné), služby expertů, semináře, workshopy;
 • pořízení materiálu, HW, SW, sítí, dat.

Pro organizaci pro výzkum a šíření znalostí:

 • financování osobních nákladů pracovníků, kteří se podílejí na projektu (mzdy, pojistné, cestovné),
 • semináře, workshopy, služby expertů,
 • přístup k informacím a databázím.

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky a to ve spolupráci s organizaci pro výzkum a šíření znalostí.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 500 tis. Kč až do maximální výše 5 mil. Kč.  
 • Výše podpory až 70 % v rámci režimu de minimis.
 • Podnikatel MUSÍ znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek 30 % z jejich způsobilých výdajů.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky