Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Program Nízkouhlíkové technologie je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.

K čemu je dotace určena?

Pořízení elektromobilů, nabíjecích stanic a baterií

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 40 %

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení elektromobilů
 • BEV - bateriové elektrické vozidlo
 • EREV - Extended Range Electric Vehicle
 • Pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Výše dotace?

 • Dotace od 250 tis. Kč 
 • Maximální výše dotace je omezena limitem pravidel de minimis
 • Kategorie vozidel M1 (osobní automobil)
  • malé podniky - 30% dotace
  • střední podniky - 25% dotace
  • velké podniky - 20% dotace
 • Kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2
  • malé podniky - 40% dotace
  • střední podniky - 35% dotace
  • velké podniky - 30% dotace

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé, střední i velké podniky, včetně státních a národních podniků
 • Ve výzvě NEMOHOU žádat územní samosprávné celky, kraje, ani jimi vlastněné či zřizované subjekty

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována. Avízo na výzvu bylo zrušeno. 

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • NENÍ podporován nákup vozidel kategorie M1 s pořizovací hodnotou vyšší než 1.250.000,- Kč bez DPH. 
 • V rámci dotace MUSÍ být pořízen pouze nový dopravní prostředek, který splňuje následující definici: 
  • byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu,
  • má najeto méně než 6.000 km. 
 • NELZE získat dotaci na vozidlo, které již bylo předmětem odpisů, případně žadatel není v TP zapsán jako první majitel. 
 • Jeden žadatel NESMÍ předložit více než 10 žádostí o dotaci. 
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Nechte si poradit...

S programem Nízkouhlíkové technologie mají naši odborníci bohaté zkušenosti, rádi vám proto pomůžeme s přípravou vašeho projektu na klíč a bez zbytečných starostí. Stačí se ozvat, jsme vám k dispozici. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky