Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Program Nízkouhlíkové technologie je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.

K čemu je dotace určena?

Na výstavbu tepelných rozvodných zřízení z bioplynových stanic 

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 18. 12. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 75 %

K čemu je dotace určena?

 • Dlouhodobý hmotný majetek

 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Na co lze získat podporu:

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Výše dotace?

 • Minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 35 mil. Kč
 • Maximální míra podpory se stanoví z rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice, nesmí však přesáhnout 75 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost
 • Podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Příjem žádostí probíhá od 15. 7. 2020 do 18. 12. 2020

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • NENÍ podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů.
 • NENÍ možné pořídit vůz, který již vstoupil do odpisů.
 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Trvání nájemního či podnájemního vztahu MUSÍ trvat nejméně do konce doby udržitelnosti projektu.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Rychlejší vyhrává

Chystaná výzva bude koncipovaná jako tzv. průběžná. To prakticky znamená, že žádosti jsou vyhodnocovány a schvalovány průběžně v pořadí, ve kterém je žadatelé předložení. Nenechávejte proto přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Nechte si poradit...

S programem Nízkouhlíkové technologie mají naši odborníci bohaté zkušenosti, rádi vám proto pomůžeme s přípravou vašeho projektu na klíč a bez zbytečných starostí. Stačí se ozvat, jsme vám k dispozici. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky