Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Program Nízkouhlíkové technologie je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.

K čemu je dotace určena?

Na výstavbu tepelných rozvodných zřízení z bioplynových stanic 

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 75 %

K čemu je dotace určena?

 • Dlouhodobý hmotný majetek

 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Na co lze získat podporu:

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Výše dotace?

 • Minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 35 mil. Kč
 • Maximální míra podpory se stanoví z rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice, nesmí však přesáhnout 75 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost
 • Podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

GRANTEX poradí

 • NENÍ podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů.
 • NENÍ možné pořídit vůz, který již vstoupil do odpisů.
 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Trvání nájemního či podnájemního vztahu MUSÍ trvat nejméně do konce doby udržitelnosti projektu.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.

Nechte si poradit...

S programem Nízkouhlíkové technologie mají naši odborníci bohaté zkušenosti, rádi vám proto pomůžeme s přípravou vašeho projektu na klíč a bez zbytečných starostí. Stačí se ozvat, jsme vám k dispozici. 

Mohlo by vás zajímat...

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky