Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Program Nízkouhlíkové technologie je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ae zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.

K čemu je dotace určena?

Určena je na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Podporu lze využít na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

 • Pořízení dobíjecích stanic.
 • Zavádění moderních nízkouhlíkových technologií.
 • Zavádění inovativních technologií pro získání druhotných surovin k dalšímu využití.

Výše dotace?

 • Výše dotace se pohybuje od 50 tis. Kč až do maximální výše podle pravidel veřejné podpory de minimis.
 • Míra podpory: 
  • Malé podniky - 80 %
  • Střední podniky - 70 %
  • Velké podniky  60 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost
 • Podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • NENÍ podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů.
 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Trvání nájemního či podnájemního vztahu MUSÍ trvat nejméně do konce doby udržitelnosti projektu.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována. Avízo na výzvu bylo zrušeno. 

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Rychlejší vyhrává

Chystaná výzva bude koncipovaná jako tzv. průběžná. To prakticky znamená, že žádosti jsou vyhodnocovány a schvalovány průběžně v pořadí, ve kterém je žadatelé předložení. Nenechávejte proto přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky