Nemovitosti

Program Nemovitosti je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do rekonstrukce vlastních technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty. Zejména budou podporovány objekty typu brownfield. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení a úpravy pozemků;
 • Rekonstrukce objektů;
 • Odstranění nevyužitých budov;
 • Inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technická zařízení budov, hardware a sítě;
 • Technická zařízení budov;
 • Projektová dokumentace a inženýrská činnost.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 1-30 mil. Kč.
 • Malé podniky dotace až 45 %;
 • Střední podniky dotace až 35 %.

Kdo může o dotace žádat?

Program Nemovitosti je určen pouze pro malé a střední podniky.

Jaké projekty budou mít největší šanci získat dotaci?

Vaše žádost o dotaci bude posuzována podle několika kritérií.

 • Projekty se stavebním povolením získají extra body.
 • Čím starší nemovitost bude, tím lépe. Stáří nemovitosti se přitom posuzuje podle data poslední kolaudace.
 • Hodnotí se energetická úspora. Čím více energeticky úsporných opatření do projektu zařadíte, tím větší budete mít šanci na získání dotace.

Kdy je možné o dotaci žádat?

 • Avízo na výzvu bylo zrušeno. Nová výzva zatím není plánována.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.