Můj klub 2021

Program Rozvoj a podpora sportu, Výzva 2/2020 Můj klub 2021 spadá pod Národní sportovní agenturu. Cílem je podpořit sportovní aktivitu a zabezpečit sportovní, tělovýchovnou a organizační funkci SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

K čemu je dotace určena?

Náklady na zabezpečení funkce organizace, osobní náklady zaměstnanců, nájemné a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Sportovní organizace, tělovýchovné a tělocvičné jednoty

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

Cílem výzvy je podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí prostřednictvím dotace na:

 • Náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace,
 • Osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu podílejících se na aktivitách souvisejících s plněním účelu Výzvy (do maximální výše 50 tis. Kč na osobu/měsíc),
 • Náklady na trenérské, zdravotní, metodické služby, služby fyzioterapie, výživového poradenství, psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení,
 • Nájemné prostor, pojištění, cestovné, startovné, náklady na ubytování,
 • Vybavení drobným hmotným majetkem, vybavení drobným nehmotným majetkem.

Kdo může o dotace žádat?

 • Sportovní organizace – právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu
 • Sportovní klub, tělovýchovná či tělocvičná jednota – sportovní regionálněpůsobícíorganizace, činnost je zaměřena zejména na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, především v podobě organizace tréninkových či cvičebních jednotek.

Oprávněný žadatel musí splňovat také následující podmínky:

 • Hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele je činnost v oblasti sportu,
 • Ke dni podání žádosti uskutečňuje žadatel alespoň po dobu dvou let činnost v oblasti sportu,
 • Žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok, za kalendářní roky 2020 a 2021

Výše dotace?

 • Až do výše 100 %

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

Mohlo by vás také zajímat...

5 TIPŮ, jak získat dotaci na hřiště či sportoviště

5 TIPŮ, jak získat dotaci na hřiště či sportoviště

Prostřednictvím Ministerstva místního rozvoje v rámci Programu rozvoje regionů je tu letos poslední možnost získat podporu pro obec s 3001 – 10 000 obyvateli. Na jeden projekt lze získat až 30 mil. Kč až s 60% podporou.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky