Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, ze kterého lze podpořit modernizace energetických systémů, cílem je zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky.

K čemu je dotace určena?

Podpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nové výzvy jsou plánovány na rok 2021

Kdo může o dotace žádat?

Dle podmínek výzvy

Výše dotace?

Alokace 150 mld. Kč

K čemu je dotace určena?

 • Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení.
 • Modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst.
 • Regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení.
 • Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.

Související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské in­frastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:

 • alternativních pohonů v dopravě,
 • instalaci prvků inteligentních dopravních systé­mů a optimalizaci dopravy,
 • inteligentních systémů nakládání s odpady,
 • optimalizace využití energie a vody.

Výše dotace?

 • Bez finančního omezení.
   

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nové výzvy jsou plánovány na rok 2021

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky