Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

REACT-EU umožní čerpat prostředky v oblasti zdravotnictví. Představuje mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství. 

K čemu je dotace určena?

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Kdy je možné o dotaci požádat?

Alokace byla naplněna

Kdo může o dotace žádat?

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Výše dotace?

Až 100 %

K čemu je dotace určena?

Stavby a stavební práce (rozvoj pracovišť oborů definovaných dle typu urgentního příjmu):

 • Výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/pracovišť;
 • Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících objektů/pracovišť;
 • Výdaje na prostory, které tvoří funkční celek s podporovanými pracovišti a jsou součástí stavby, jako jsou chodby, balkony, výtahy, sociální zázemí, šatny, čekárny, sklady zdravotního materiálu, atd.;
 • Budování a modernizace související inženýrské sítě, jako vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení

Stavební úpravy potřebné k uvedení do provozu přístrojového vybavení a technologií:

 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií  uvedených v Seznamu vybavení;
 • výdaje na technologie např. potrubní pošta, IT pokud je nezbytné pro instataci a provoz položek uvedených v Seznamu vybavení;
 • Výdaje na instruktáž personálu;
 • Výdaje na vybavení prostor pro poskytování a zajišťování zdravotní péče
 • a další.

Podpořeny budou i výdaje na vedlejší aktivity projektu:

 • Projektová dokumentace;
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora (TDI), autorský dozor (AD), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
 • Povinná publicita.

Výše dotace?

 • Až 100 %

Urgentní příjmy 1. typu

 • Minimální výše výdajů: 50 mil. Kč na jeden projekt
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 500 mil. Kč na jeden projekt

Žadatel může předložit max. 3 projekty.

Urgentní příjmy 2. typu

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 20 mil. Kč na jeden projekt
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 150 mil. Kč na jeden projekt

Žadatel může předložit max. 1 projekt.

Kdo bude moci žádat?

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Alokace již byla zcelanaplněna.

Chcete se dozvědět o otevření výzvy jako první?
Přihlaste se k odběru novinek.

GRANTEX poradí...

Podporovanými pracovišti a lékařskými obory jsou: 

 Urgentní příjmy 1. typu

 • Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
 • JIP, ARO, semiintenzivní péče
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Laboratoře
 • Chirurgie, ortopedie a traumatologie 
 • Kardiologie a kardiochirurgie
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Vnitřní lékařství (interna) včetně pneumologie
 • Gynekologie včetně porodnictví 
 • Popáleninová medicína
 • Dětské lékařství

Urgentní příjmy 2. typu

 • Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace) -
 • JIP, ARO, semiintenzivní péče
 • Radiologie a zobrazovací metody - Laboratoře
 • Chirurgie, ortopedie a traumatologie
 • Vnitřní lékařství (interna) včetně pneumologie 
 • Gynekologie včetně porodnictví

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky