Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

REACT-EU umožní čerpat prostředky v oblasti zdravotnictví. Představuje mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství. 

K čemu je dotace určena?

Výstavba, přístavba, nástavba či modernizace zdravotních objektů a pracovišť, budování inženýrských sítí a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Alokace byla naplněna

Kdo může o dotace žádat?

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Výše dotace?

Až 100 %

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

K čemu je dotace určena?

Stavby a stavební práce (rozvoj pracovišť oborů definovaných dle typu urgentního příjmu):

 • Výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/pracovišť;
 • Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících objektů/pracovišť;
 • Výdaje na prostory, které tvoří funkční celek s podporovanými pracovišti a jsou součástí stavby, jako jsou chodby, balkony, výtahy, sociální zázemí, šatny, čekárny, sklady zdravotního materiálu, atd.;
 • Budování a modernizace související inženýrské sítě, jako vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení.

Stavební úpravy potřebné k uvedení do provozu přístrojového vybavení a technologií:

 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií  uvedených v Seznamu vybavení;
 • výdaje na technologie např. potrubní pošta, IT pokud je nezbytné pro instataci a provoz položek uvedených v Seznamu vybavení;
 • Výdaje na instruktáž personálu;
 • Výdaje na vybavení prostor pro poskytování a zajišťování zdravotní péče
 • a další.

Podpořeny budou i výdaje na vedlejší aktivity projektu:

 • Projektová dokumentace;
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora (TDI), autorský dozor (AD), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
 • Povinná publicita.

Kdo bude moci žádat?

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Výše dotace?

 • Procentuální výše podpory činí až 100 %.

Urgentní příjmy 1. typu

 • Minimální výše výdajů: 50 mil. Kč na jeden projekt.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 500 mil. Kč na jeden projekt.

Žadatel může předložit max. 3 projekty.

Urgentní příjmy 2. typu

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 20 mil. Kč na jeden projekt.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 150 mil. Kč na jeden projekt.

Žadatel může předložit max. 1 projekt.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Alokace již byla zcela naplněna.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky