Materiálové a energetické využití odpadů

Program Materiálové a energetické využití odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

K čemu je dotace určena?

Investice do systémů sběru, třídění a zpracování odpadů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelé, obce a města, kraje

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

Podporu lze využít na úhradu výdajů za výstavbu a modernizaci následujících zařízení:

 • zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů;
 • zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury;
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Dotace podporuje např.:

 • stavbu sběrného dvora;
 • modernizaci stávajícího sběrného dvora s navýšením jeho kapacity;
 • stavbu či modernizaci třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro úpravu odpadů;
 • stavbu či modernizaci bioplynových stanic;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro energetické využití ostatních odpadů, které nejsou vhodné pro materiálové využití;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (ČOV);
 • výrobu paliv z ostatních odpadů.

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % způsobilých výdajů projektu

Kdo může o dotace žádat?

Program Materiálové a energetické využití odpadů je určen pro subjekty, které odpad již recyklují, nebo s tím teprve chtějí začít. Žadatelé o dotace EU mohou být:

 • obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající;
 • kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí;
 • organizační složky státu, veřejné výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce;
 • státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace;
 • vysoké školy, školy a školská zařízení;
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve a náboženské společnosti.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována. 

PODNIKÁTE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ? NEBO BYSTE RÁDI ZAČALI, POKUD VÁM POMŮŽE DOTACE EU? VÍCE ZDE.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky