Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Program Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů je určen pro podporu investic do využívání vedlejších produktů surovin s využitím obnovitelných zdrojů energie. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.

K čemu je dotace určena?

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Jakkoliv velká firma

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

 • Výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
 • Výstavbu a modernizaci bioplynových stanic zpracovávajících statková hnojiva (kejda a hnůj prasat)

Typickým projektem může být např. modernizace linky na výrobu peletek, pořízení nové peletovací linky či výstavba nové bioplynové stanice.

Výše dotace?

Pro projekty výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv: 

 • malý podnik 45 % ze způsobilých výdajů;
 • střední podnik 35 % ze způsobilých výdajů;
 • velký podnik 25 % ze způsobilých výdajů;
 • minimální částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč, maximální 10 mil. Kč.

Pro projekty výstavby a modernizace bioplynových stanic: 

 • malý podnik 80 % ze způsobilých výdajů;
 • střední podnik 70 % ze způsobilých výdajů;
 • velký podnik 60 % ze způsobilých výdajů;
 • minimální částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč, maximální 50 mil. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

Program je určen pro všechny zemědělské podnikatele - fyzické i právnické osoby, které splňují definici zemědělského podnikatele a jsou evidováni v Evidenci zemědělského podnikatele min. po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN

 • Nová výzva zatím není plánována

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Maximální intalovaný výkon biolynové stanice, kterou lze podpořit činí 500 kWe.
 • Většina vyrobeného paliva či energie musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.
 • Žadatel musí za poslední účetní období před podáním žádosti o dotaci vykazovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby anebo hospodařit v lese s minimální výměrou 10 ha.
 • U projektů BPS musí minimálně 30 % celkové hmotnosti vstupních surovin tvořit kejda prasat nebo prasečí hnůj.
 • Podmínkou pro výstavbu nové BPS je doložení posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky