Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v ITI a IPRÚ

Program ICT a sdílené služby (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří se zabývají tvorbou nových softwarových řešení. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání a další

Výše dotace?

Až do výše 85 %

Mzdové náklady, nájemné, HW, SW

Není plánováno

Jakkoliv velká firma

Až do výše 45 %


K čemu je dotace určena?

 • Mzdy
 • Nájemné
 • Služby expertů
 • Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 1-50 mil. Kč.

Procentuální výše podpory:

 • malé podniky – až 45 %;
 • střední podniky – až 35 %;
 • velké podniky – až 25 %.

Kdo může o dotace žádat?

Program ICT a sdílené služby je určen pro podniky všech velikostí působící v oblastech tvorby software nebo outsourcingu služeb.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky