ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Program ICT a sdílené služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří se zabývají tvorbou nových softwarových řešení. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Investice do zřizování i provozu center sdílených služeb

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

 • Mzdy
 • Nájemné
 • Služby expertů
 • Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Kdo může o dotace žádat?

Program ICT a sdílené služby je určen pro podniky všech velikostí působící v oblastech tvorby software nebo outsourcingu služeb.

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 1-50 mil. Kč.

Procentuální výše podpory:

 • malé podniky – až 45 %;
 • střední podniky – až 35 %;
 • velké podniky – až 25 %.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nová výzva zatím není plánována. 

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky