Hospodaření s vodou v obcích

K čemu je dotace určena?

Opatření vedoucí k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou v obcích

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31. 8. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, státní organizace

Jaká je celková výše dotace?

Až do výše 100 %


Výše dotace:

 • Procentuální výše dotace činí až 100 % ze způsobilých výdajů (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %).
 • Minimální možná investice činí 200 tis. Kč.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 31. 8. 2022.

K čemu je dotace určena?

 • Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž).
 • Dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury).
 • Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty.
 • Povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady).
 • Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC).
 • Povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i  ekosystémové funkce.
 • Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5.
 • Budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně.
 • Výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, města a obce a svazky obcí
 • Organizační složky státu a státní podniky
 • Příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy a veřejné výzkumné organizace
 • Církve, náboženské společnosti a jejich svazů
 • Fyzické osoby podnikající

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 

Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na úspory energie v podnicích, v případě potřeby zajistíme konzultaci s energetickým auditorem. 


Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *