Energetické úspory v bytových domech

Program Energetické úspory v bytových domech je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností budov bytových domů, výměnu zdroje tepla vytápění nebo rovněž na instalaci solárních kolektorů.

K čemu je dotace určena?

Zateplení bytových domů, výměny zdroje tepla

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 29. 11. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města, vlastníci bytových domů

Výše dotace?

Cca až 40 % dle žadatele

K čemu je dotace určena?

 • Zateplení bytového domu za účelem zlepšení tepelně-technických vlastností na obálce budovy.
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění domu.
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.
 • Výdaje přímo spojené s projektem jako projektová dokumentace a pořízení dalších služeb.

Výše dotace?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 tis. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 mil. Kč.

Zateplení obvodových konstrukcí:

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: dotace 100 %;
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace: dotace 42 %;
 • ostatní žadatelé: dotace 40 %.

Pro ostatní typy projektů:

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: dotace 100 %;
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace: dotace 31,5 %;
 • ostatní žadatelé: dotace 30 %. 

Kdo může o dotaci žádat?

 • Vlastníci bytových domů (kromě fyzických osob nepodnikajících)
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN

 • Příjem žádostí probíhá do 29. 11. 2020.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky