ENERG ETS - Modernizace zdrojů - malé projekty

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, ze kterého lze podpořit modernizaci energetických systémů. Program ENERG ETS - Podpora zlepšení energergetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů podporuje zlepšení stavu energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

K čemu je dotace určena?

Podpora rekonstrukce nebo náhrady zdroje energie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31.1. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR

Výše dotace?

Až 80 %

K čemu je dotace určena?

Cílem programu je konečné snížení spotřeby energie nebo emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu

Podpořena bude rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (dále jen „vysokoúčinná KVET“)
 • Energetické využití odpadů (průmyslový a komunální odpad, čistírenské kaly, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní) vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
 • Elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
 • Energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit.

V rámci realizace výše uvedených typů prioritních projektů je možné podpořit:

Vodíkové aplikace:

 • Pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36g CO2/MJ)
 • Technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)

Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií:

 • Instalace systémů měření a regulace
 • Zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
 • Implementace energetického managementu

Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces

Kdo může o dotace žádat?

 • Subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR

Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.

Výše dotace?

 • Do 15 mil. EUR
 • Malý podnik - Praha až 60 %, ostatní regiony až 75 %
 • Střední podnik - Praha až 50 %, ostatní regiony až 65 %
 • Velký podnik - Praha až 40 %, ostatní regiony až 55 %

Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie můžete získat až 80 %.

30 % alokovaných peněz je pro Uhelné regiony, tzn. Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Kdy o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí probíhá do 31. 1. 2022


Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky