ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií - velké projekty

K čemu je dotace určena?

Podpora rekonstrukce nebo náhrady zdroje energie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR

Výše dotace?

Až 80 %

Co vám dotace přinese?

 • Snížíte spotřebu energie a emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.
 • Dotaci získáte na rekonstrukci nebo náhradu zdroje energie se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie.
 • Podpořeny budou např. vodíkové aplikace a další.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme

K čemu je dotace určena?

Cílem programu je konečné snížení spotřeby energie nebo emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu

Podpořena bude rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (dále jen „vysokoúčinná KVET“).
 • Energetické využití odpadů (průmyslový a komunální odpad, čistírenské kaly, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní) vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
 • Elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel).
 • Energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit.

V rámci realizace výše uvedených typů prioritních projektů je možné podpořit:

Vodíkové aplikace:

 • Pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36g CO2/MJ).
 • Technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.).

Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií:

 • Instalace systémů měření a regulace.
 • Zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie.
 • Implementace energetického managementu.

Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces

Kdo může o dotace žádat?

 • Subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR

Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.

Výše dotace?

 • Nad 15 mil. EUR.
 • Malý podnik - méně než 50 zaměstnanců - Praha až 60 %, ostatní regiony až 75 %.
 • Střední podnik - 50-249 zaměstnanců - Praha až 50 %, ostatní regiony až 65 %.
 • Velký podnik - více než 250 zaměstnanců - Praha až 40 %, ostatní regiony až 55 %.

Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie můžete získat až 80 %.

30 % alokovaných peněz je pro Uhelné regiony, tzn. Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Kdy o dotace požádat?

 • Nová výzva zatím není plánována.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky