Ekomobilita

K čemu je dotace určena?

Zlepšení infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 15. 12. 2023

Kdo může o dotace žádat?

Obce, kraje, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části Prahy, vysoké školy a další nekomerční subjekty

Jaká je celková výše dotace?

až 50 %


K čemu je dotace určena

 • Pořízení elektromobilu

 • Pořízení automobilu s vodíkovým pohonem

 • Pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla)

Kdy o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 15. 12. 2023.
 • POZOR – jedná se o tzv. průběžnou výzvu, ve které platí zlaté pravidlo "Kdo dříve přijde, ten dříve mele". Pro schválení projektu je tedy zásadní nejen kvalita zpracování, ale především včasné podání žádosti.

Jaká je výše dotace:

Ekomobilita

 • Maximální výše podpory je 50 % ze způsobilých výdajů
 • V případě, že se bude jednat o náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva, tj. bude ze strany žadatele/příjemce jednoznačně prokázáno vyřazení vozidla z povozu (vyřazení z registru vozidel a ekologická likvidace), je max. podpora (finanční limit) na jedno vozidlo navýšena o 20 % jedno

Způsob financování je ex-post, což znamená, že je dotace proplacena po ukončení projektu.


Kdo může žádat?

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na úspory energie, v případě potřeby zajistíme konzultaci s energetickým auditorem. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE NA EKOMOBILITU?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *