Doprava 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila prorgram Doprava 2020+ na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění do praxe. Hlavním cílem je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby. 

K čemu je dotace určena?

Mzdy výzkumných pracovníků, náklady na stroje a materiál a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu a územní samosprávný celky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Z Programu Doprava 2020+  je možné podpořit dopravní sektor za účelem zrychlení technologického a znalostního rozvoje v České republice a napomoci tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Specifickými cíli jsou:

 • Udržitelná doprava - snižování ekonomické náročnosti a negativních účinků na životní prosředí (moderní metody organizace a řízení dopravy).

 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura - snižování nehodovosti a souvisejícím škodám na životech, zdraví i majetku.

 • Přístupná a interoperabilní doprava - vliv kvality dopravních systémů, sítí a dopravních služeb.
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy - rozvoj inteligentní a propojené dopravy.
Vítány jsou návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí pandemie COVID-19 za dosažení zmírnění negativních mimomořádných událostí na dopravu. Aktuálnost ů a využitelnost bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

Dotaci je možné využít na:

 • mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií);

 • náklady drobného hmotného a nehmotného majetku;

 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na investiční vybavení ve formě odpisů;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Doprava 2020+ je určen pro podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizační složky státu a územní samosprávný celky (obce, města, kraje a další)
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy

Výše dotace?

 • Dotace až 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 50 mil. Kč

Kdy je možné o dotaci žádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady? 

Rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme.

Mohlo by vás zajímat...

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete dotačních programů VaV.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Ve druhém díle našeho seriálu se dozvíte, jaký je rozdíl mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 3.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 3.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Ve třetím díle našeho seriálu se podrobněji budeme věnovat přípravě projektu především z pohledu plánování. Přiblížíme vám, jak správně definovat cíle a výstupy projektu, jeho přínosy, klíčové aktivity, časový harmonogram, požadavky na lidské zdroje a technické vybavení.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 4.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 4.

Připravujete projekt výzkumu a vývoje? V posledním díle našeho seriálu se dozvíte, jak postupovat při plánování a sestavování rozpočtu projektu, jaká pravidla dodržet a čemu se vyvarovat.

POTŘEBUJETE POMOCI S DOTACÍ?

Vyplňte formulář níže nebo nám zavolejte.

Zavolejte nám zdarma 800 151 111

S námi vám neutečou žádné důležité novinky