Doprava 2020+

K čemu je dotace určena?

Mzdy výzkumných pracovníků, náklady na stroje a materiál a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu a územní samosprávný celky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

Co vám dotace přinese? 

 • Modernizaci dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby.
 • Dotaci získáte na osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány k projektu, na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty a další.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme

K čemu je dotace určena?

Z Programu Doprava 2020+  je možné podpořit dopravní sektor za účelem zrychlení technologického a znalostního rozvoje v České republice a napomoci tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Specifickými cíli jsou:

 • Udržitelná doprava - snižování ekonomické náročnosti a negativních účinků na životní prosředí (moderní metody organizace a řízení dopravy).

 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura - snižování nehodovosti a souvisejícím škodám na životech, zdraví i majetku.

 • Přístupná a interoperabilní doprava - vliv kvality dopravních systémů, sítí a dopravních služeb.
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy - rozvoj inteligentní a propojené dopravy.
Vítány jsou návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí pandemie COVID-19 za dosažení zmírnění negativních mimomořádných událostí na dopravu. Aktuálnost ů a využitelnost bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

Dotaci je možné využít na:

 • mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií);

 • náklady drobného hmotného a nehmotného majetku;

 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na investiční vybavení ve formě odpisů;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Doprava 2020+ je určen pro podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizační složky státu a územní samosprávný celky (obce, města, kraje a další).
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Výše dotace?

 • Procentuální výše podpory činí až 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 50 mil. Kč

Kdy je možné o dotaci žádat?

 • Nová výzva zatím není plánována.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

Mohlo by vás zajímat...

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 1.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete dotačních programů VaV.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 2.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Ve druhém díle našeho seriálu se dozvíte, jaký je rozdíl mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 3.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 3.

Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Ve třetím díle našeho seriálu se podrobněji budeme věnovat přípravě projektu především z pohledu plánování. Přiblížíme vám, jak správně definovat cíle a výstupy projektu, jeho přínosy, klíčové aktivity, časový harmonogram, požadavky na lidské zdroje a technické vybavení.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 4.

Dotační rádce: Jak na výzkum a vývoj ve vašem podniku - Díl 4.

Připravujete projekt výzkumu a vývoje? V posledním díle našeho seriálu se dozvíte, jak postupovat při plánování a sestavování rozpočtu projektu, jaká pravidla dodržet a čemu se vyvarovat.

POTŘEBUJETE POMOCI S DOTACÍ?

Vyplňte formulář níže nebo nám zavolejte.

Zavolejte nám zdarma 800 151 111

S námi vám neutečou žádné důležité novinky