Doprava 2020+

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila prorgram Doprava 2020+ na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění do praxe. Hlavním cílem je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby. 

K čemu je dotace určena?

Mzdy výzkumných pracovníků, náklady na stroje a materiál a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu a územní samosprávný celky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Z Programu Doprava 2020+  je možné podpořit dopravní sektor za účelem zrychlení technologického a znalostního rozvoje v České republice a napomoci tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Vítány jsou návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí pandemie COVID-19 za dosažení zmírnění negativních dopmořádných událostí na dopravu. Aktuálnost ů a využitelnost bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

Dotaci je možné využít na:

 • mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií);

 • náklady drobného hmotného a nehmotného majetku;

 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na investiční vybavení ve formě odpisů;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).
Podporovaným druhem výsledku:
 • patent – povinnou přílohou je patentová rešerše;
 • průmyslový nebo užitný vzor;
 • funkční vzorek; 
 • prototyp;
 • ověřená technologie a další.

Výše dotace?

 • Dotace až 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 50 mil. Kč.

Specifickými cíli jsou:

 • Udržitelná doprava - snižování ekonomické náročnosti a negativních účinků na životní prosředí (moderní metody organizace a řízení dopravy).

 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura - snižování nehodovosti a souvisejícím škodám na životech, zdraví i majetku.

 • Přístupná a interoperabilní doprava - vliv kvality dopravních systémů, sítí a dopravních služeb.
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy - rozvoj inteligentní a propojené dopravy.

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Doprava 2020+ je určen pro podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizační složky státu a územní samosprávný celky (obce, města, kraje a další).
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Chcete připravovat projekt, ale nevíte jak na to? 

Napište nám pomocí formuláře
nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

POTŘEBUJETE POMOCI S DOTACÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma 800 151 111

S námi vám neutečou žádné důležité novinky