Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

K čemu je dotace určena?

Vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31. 8. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelé v elektrotechnických komunikacích na území celé ČR vč. hl. města Prahy

Jaká je celková výše dotace?

80 %


Výše dotace:

 • 80% míra dotace

Minimální výše dotace je stanovena na 500 000 Kč.
Maximální výše dotace je stanovena na 230 000 000 Kč.

Způsob financování je ex-post, což znamená, že tatp dotace je proplacena po ukončení projektu.

Kdy o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádosti probíhá od 31. 8. 2022.

K čemu je dotace určena?

 • Vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou – tedy „vysokokapacitních sítí“ („VHCN“), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu

 • Modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla  parametrů pevných sítí VHCN a výše uvedených cílových rychlostí

 • Vytváření pasivní a aktivní infrastruktury pro podporu budování VHC sítí

Nepodporované aktivity:

 • Zavádění pevných sítí VHCN, které neumožňují poskytovat služby s běžně  dostupnou rychlostí alespoň dle požadovaných cílových rychlostí pro příslušný  segment zákazníků v příslušné kategorii podporované oblasti
 • Zavádění sítí, na kterých je maloobchodně nebo velkoobchodně poskytována  služba přístupu k internetu pouze s rychlostí menší prahové rychlosti v příslušné  kategorii podporované oblasti
 • Budování pouze fyzické infrastruktury
 • Zavádění neveřejných datových sítí
 • Budování vnitřní síťové infrastruktury ve vnitřní síti koncového uživatele

Kdo může žádat? 

 • Podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost a který má oprávnění k podnikání odpovídající ekonomické činnosti – 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000), a který je registrovaný u Českého telekomunikačního Úřadu.

Žadatel musí mít uzavřen minimálně 2 účetní období a musí mít zveřejněny účetní závěrky ve Sbírce listin.

Platí to na území celé České republiky včetně hlavního města Prahy.

Cílovou skupinou jsou koncoví uživatelé sítí elektronických komunikací – domácnosti, školy, úřady, vysoce digitalizované podniky a další socioekonomičtí aktéři, kteří dosud nemají možnost využívat přístup k internetu s parametry VHCN.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na úspory energie v podnicích, v případě potřeby zajistíme konzultaci s energetickým auditorem. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

Těmto společnostem jsme již pomohli získat dotaci na realizaci energeticko úsporných opatření:

Rádi pomůžeme i vám.

ZAUJALA VÁS DOTACE PRO DIGITÁLNÍ VYSOKOKAPACITNÍ SÍTĚ?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *