Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Program Deinstitucionalizace psychiatrické péče je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na investice do zdravotnické a sociální infrastruktury. Projekty by měly být zaměřené na zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče prostřednictvím změny organizace jejího poskytování a na zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

K čemu je dotace určena?

Nemovitosti, vybavení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 15. 7. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Obce, NNO a další

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

 • Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče
 • Vybavení mobilních komunitních týmů

Podporováno bude zázemí pro sociální služby jako:

 • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby;
 • ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním;
 • centra duševního zdraví;
 • mobilní multidisciplinární týmy.

Výše dotace?

 • Dotace až 40 mil. Kč
 • Dotace 85 až 100 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zakládané či zřizované
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církevní a církevní organizace
 • Obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb
 • Další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí probíhá do 15. 7. 2021

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky, vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky