Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 2

K čemu je dotace určena?

Materiál, mzdy a další náklady pro zavedení řešení na pomoc s bojem proti koronaviru

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Firmy i výzkumné organizace

Výše dotace?

75 %

K čemu je dotace určena?

Program podpoří aktivity k rychlému zavádění nových řešení, která mají potenciál pomoci s bojem proti koronavirové invekci (COVID-19), a to formou zafinancování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. 

Podporovány budou 3 základní typy projektů: 

 1. Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků a mzdové náklady.

 2. Rychlé financování pro uvedení technologických řešení do výroby. 

 3. Rychlé financování pro výzkum zcela nových inovativních řešení.

Příklady podpořených projektů: 

 • Nový plicní ventilátor.
 • Respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně.
 • Aplikace usnadňující logistiku.

Jaké typy nákladů bude možné podporovat? 

 • Materiál.
 • Mzdové náklady zaměstnanců.

Kdo může o dotace žádat?

 • Dotace bude poskytována firmám, ale i jiným institucím včetně výzkumných organizací. 

Výše dotace?

 • Dotace na projekty bude poskytována až do výše 10 mil. Kč v rámci jednoho projektu. 
 • Procentuální výše podpory je do výše až 70 %

GRANTEX poradí

 • Cílem programu bude podporovat zejména rychlé uvádění nových řešení na trh a rychlé posilování kapacit výroby nedostatkových prostředků - bude proto tlak nejen na rychlou administraci projektů, ale i jejich přípravenost. 

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

 • popis navrhovaného řešení – připravte si popis, v čem je vámi navrhované řešení přínosné pro řešení situace s COVID-19
 • způsob zavedení řešení do praxe – dále budete potřebovat srozumitelný popis způsobu (dílčích kroků) nezbytných pro zavedení navrhovaného řešení do praxe
 • časové hledisko – v jakém časovém horizontu a v jakých etapách bude navrhované řešení možno zavést do praxe
 • osoby a zdroje – jaké personální potřeby a další požadavky na zdroje bude váš projekt vyžadovat. 

Cílem bude podpořit primárně projekty s vysokou připraveností a významným potenciálem pro efektivní mírnění aktuální krize a jejích dopadů na společnost. 

Buďte připraveni! 

Program je aktuálně připravován tak, aby bylo možné jej co nejdříve spustit. Novinky sledujeme na denní bázi a budeme je pravidelně doplňovat. Rádi vás o nich budeme napřímo informovat. 

Chcete mít včas další informace?

Pošlete nám vzkaz a my vás budeme pravidelně informovat.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky