Cyklostezky

Program Cyklostezky je součástí Státního fondu dopravní infrastruktury a je zaměřen na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

K čemu je dotace určena?

Výstavba, oprava cyklostezky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 25. 2. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Obce, kraje a jimi zřizované organizace

Výše dotace?

Až do výše 90 %

Co vám dotace přinese?

 • Dotace slouží k financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.
 • Příspěvek lze získat i na nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba cyklistické stezky a v rámci toho i:
  • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce;
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (tyto přechody musí navazovat na stezku).
 • oprava cyklistické stezky;
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Výše dotace?

 • Dotace až 20 mil. Kč.
 • Procentuální výše podpory činí až 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Procentuální výše podpory 90 % z celkových způsobilých výdajů u cyklostezek na opuštěném drážním tělese (minimální délka 1 km).

Kdo může o dotace žádat?

 • Obec jako
  • budoucí vlastník cyklistické stezky – místní komunikace IV. třídy;
  • vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky, která bude veřejně přístupnou účelovou komunikací;
  • vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh;
 • Organizační složka obce;
 • Příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce;
 • Svazek obcí, pokud je Akce, pro kterou Příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti;
 • Kraj jako
  • vlastník budované cyklistické stezky;
  • osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky;
  • vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh;
 • Příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 25. 2. 2022.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

Jak postupovat při podání žádosti? 

-1-

Je třeba nechat si připravit položkový rozpočet (XLS a PDF) – v oceněném soupisu prací musí být vyznačeny položky neuznatelných nákladů.

-2-

Vyřídit pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad nahrazující SP.

-3-

Projektová dokumentace ověřená zpracovatelem a stavebním úřadem schválená ve stavebním řízení ve smyslu stavebního zákona nesmí být starší 6 let!

-5-

Zajistit stanovisko odboru dopravy krajského úřadu z hledisek veřejné prospěšnosti, bezpečnosti dopravy a potřebnosti Akce ve vazbě na existující krajský program (generel dopravy, koncepce cyklistické dopravy)

-4-

Nechat zhotovit situační mapu s vyznačením celé trasy cyklistické stezky (nejlépe v měřítku 1:10 000).

Nejste si jistí, jestli to zvládnete? 
S touto dotací máme rozsáhlé zkušenosti, rádi pomůžeme i s vaším projektem.  Stačí se ozvat.

Mohlo by vás zajímat...

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Dotace pro obce podporují širokou škálu projektů. Dva naši klienti žádali o dotace na rekonstrukci a výstavbu chodníků podél silnic I. třídy. Cíleně jsme vybrali dvě odlišně velké obce, abychom demonstrovali, že u dotace na počtu obyvatel opravdu nezáleží.

Rozhovor Josef Filip - projekční kancelář

Rozhovor Josef Filip - projekční kancelář

Jak obce mohou předejít škodám způsobeným přívalovými dešti a lokálními povodněmi? A existuje vůbec účinná obrana? I to najdete v rozhovoru s panem Ing. Josefem Filipem, Ph. D.

Rozhovor s úspěšnou žadatelkou o dotaci, starostkou obce Proboštov

Rozhovor s úspěšnou žadatelkou o dotaci, starostkou obce Proboštov

Zajímá vás, jaká jsou úskalí přípravy žádosti o dotaci a k čemu je dobré spolupracovat s poradenskou firmou? V rozhovoru se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky