COVID - Nájemné

K čemu je dotace určena?

Nájemné provozoven pro maloobchodní činnost a poskytování služeb

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 8. 4. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelé, kteří v důsledku mimořádných krizových opatření museli uzavřít provozovnu

Výše dotace?

max. 10 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

Již druhá dotační výzva programu COVID–Nájemné je určena podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným krizovým  opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Kdo může o dotace žádat?

Výzva 2 se vztahuje se na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů: 

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • Kina
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
 • Zoologické zahrady
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
 • Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:
 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020

GRANTEX poradí

 • Podpora Programu se vztahuje na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pokud jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. 
 • Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.
 • Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají.

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu. Ověřené čestné prohlášení pronajímatele do systému vloží žadatel – nájemce.
 • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Výše dotace?

 • Maximální výše podpory na jednoho žadatele je 10 mil. Kč
 • 50 %

Kdy je možné žádat o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva není plánována

S námi vám neutečou žádné důležité novinky