COVID - Nájemné

K čemu je dotace určena?

Nájemné provozoven pro maloobchodní činnost a poskytování služeb

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá od 21. 10. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelé, kteří v důsledku mimořádných krizových opatření museli uzavřít provozovnu

Výše dotace?

max. 10 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

Již druhá dotační výzva programu COVID–Nájemné je určena podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným krizovým  opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Kdo může o dotace žádat?

Výzva 2 se vztahuje se na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů: 

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • Kina
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
 • Zoologické zahrady
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
 • Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:
 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020

Výše dotace?

 • Maximální výše podpory na jednoho žadatele je 10 mil. Kč
 • 50 %

Kdy je možné žádat o dotaci požádat?

 • Příjem žádostí probíhá od 21. 10. 2020 do 21. 1. 2021.

GRANTEX poradí

 • Podpora Programu se vztahuje na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pokud jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. 
 • Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.
 • Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají.

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu. Ověřené čestné prohlášení pronajímatele do systému vloží žadatel – nájemce.
 • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Nevíte, jak začít? 

Nevadí, rádi vám poradíme, máme zkušenosti se stovkami úspěšných projektů. 

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Pošlete nám vzkaz a my se vám ozveme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky