COVID - Nájemné

K čemu je dotace určena?

Nájemné provozoven pro maloobchodní činnost a poskytování služeb

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30. 9. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelé, kteří v důsledku mimořádných krizových opatření museli uzavřít provozovnu

Výše dotace?

max. 10 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

Dotační program COVID–Nájemné je určen podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným krizovým  opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Výše dotace?

Maximální výše podpory na jednoho žadatele je 10 mil. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

Podpora je určena nájemcům, kteří kumulativně splňují následující podmínky: 

  • je podnikatelem (FO nebo PO), který vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem;
  • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům;
  • v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID‑19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

GRANTEX poradí

  • Podpora Programu se vztahuje na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pokud jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. 
  • Za rozhodné nájemné se považuje původní výše nájmu před slevou poskytnutou pronajímatelem za období duben, květen, červen 2020 (pokud dojde k ukončení nájmu před 30. 6., pak jde o období od 1. dubna až do doby skončení nájmu). 

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy.
  • Čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu. Ověřené čestné prohlášení pronajímatele do systému vloží žadatel – nájemce.
  • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020.
  • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Nevíte, jak začít? 

Nevadí, rádi vám poradíme, máme zkušenosti se stovkami úspěšných projektů. 

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Pošlete nám vzkaz a my se vám ozveme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky