Cirkulární ekonomika – úspora vody

K čemu je dotace určena?

Výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední a velké podniky

Jaká je celková výše dotace?

40 %


Výše dotace:

 • Podpora je poskytována až do výše 40 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 25 mil. Kč
 • Podpora bude proplácena ex-post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh

Kdy o dotaci požádat?

 • Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2022.

K čemu je dotace určena?

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).
 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.
 • Opětovné využívání znečištěné nebo využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Jímání, akumulace, využívání dešťové a užitkové vody.
 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení retenčních nádrží pro zadržení a využití vody.
 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Pořízení technologi spojených s parními systémy.
 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).

Kdo může žádat? 

 • Malý podnik

 • Střední podnik

 • Velký podnik

Platí pro podniky na území celé České republiky, to znamená vč. hlavního města Prahy.

Vlastník komponenty může příjem žádostí o podporu zastavit při překročení alokace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však 30 dnů od vyhlášení výzvy a nejdříve 14 dnů od zahájení příjmu žádostí o podporu.


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 

Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky.


Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE NA CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *