FAQ - Často kladené dotazy 

Co vás zajímá nejčastěji?
   FAQ - Dotační poradenství  
   FAQ - Právní služby
   FAQ - Pojištění

Zajímá Vás, když chcete dotaci

Může naše firma žádat o dotaci?

  • Zpravidla za sebou musíte mít alespoň 2 účetní období.
  • Musíte mít dostatečné finanční zdraví.
  • Musíme zjistit, jak velký jste podnik podle definice Evropské komise. Malý, střední či velký?
  • Musíte mít odpovídající ekonomickou činnost CZ – NACE, kterou daná dotace vyžaduje.
  • Váš projekt musí splňovat podmínku minimální investice.

Chceme dotaci, co od nás potřebujete, abyste prověřili naše dotační možnosti?

Potřebujeme od Vás IČO či název obce, za kterou chcete žádat. Dále nám popište Váš investiční záměr a odhadovanou výši investice. Čím více informací nám poskytnete, tím rychleji vyřešíme Vaši poptávku.

Zajímá Vás, když uvažujete nad právníkem

Jakým způsobem je určena odměna advokáta?

Odměna advokáta může být smluvní nebo mimosmluvní (určena podle advokátního tarifu). Mimosmluvní odměna je využívána zejména v případech soudního řízení, kdy se pak odvíjí od hodnoty sporu a počtů jednotlivých úkonů. V případě smluvního nastavení odměny účtujeme naši odměnu na základě hodinové sazby podle času stráveného na daném případu, nebo je určena pomocí předem sjednané paušální částky.

Konkrétní typ odměny je zvolen na základě dohody s klientem s cílem pro něj vytvořit nejvýhodnější způsob odměňování v rámci konkrétního typu právní pomoci.

Za jakých podmínek mohou být náklady právního zastoupení nahrazeny protistranou?

V rámci soudního řízení mohou být vaše náklady vzniklé v souvislosti se sporem (odměna advokáta, zaplacený soudní poplatek) nahrazené protistranou, která v daném řízení neuspěla. Náklady mohou být nahrazeny zcela nebo zčásti, poměr se pak odvíjí od rozsahu Vašeho úspěchu v dané věci.

Provádíte ověřování pravosti podpisů a vyhotovování úředních kopií?

V rámci poskytování právních služeb může advokát ověřovat i podpisy osob na některých dokumentech. Společně s přípravou smluv pak pro vás rádi zajistíme i tuto službu, která ve spojení s advokátní úschovou (viz další odpověď) představuje komplexní servis u nemovitostních transakcí nebo při převodu podílu v obchodní společnosti. 

Co je advokátní úschova a nabízíte tyto služby?

Jedná se o úschovu peněžních prostředků nebo dokumentů, která je využitelná zejména v souvislosti s transakcemi (nemovitosti, převody podílů apod.). Jedná se o bezpečný způsob hrazení kupní ceny, kdy bývají peníze vyplaceny po splnění předem daných podmínek (typicky např. zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí).

V souvislosti s transakcemi jsme samozřejmě připraveni  nabídnout vám i služby advokátní úschovy.

Zajímá Vás, když chcete krýt záda pojištěním

Jaké pojištění bych pro svou firmu měl mít?

Před samotným sjednáním pojištění vždy napřed identifikujeme rizika, které souvisejí s vaší podnikatelskou činností. Na základě risk managementu pak nastavujeme pojistný program na míru tak, aby pokrýval všechna rizika související s vaším podnikáním.

Co potřebujete k revizi pojištění?

Je potřeba mít k dispozici aktuální pojistné smlouvy. Dbáme na kvalitu, proto se vždy ptáme i na další informace, které v pojistných smlouvách být nemusí.

S jakými pojišťovnami spolupracujete?

Spolupracujeme výhradně s velkými, spolehlivými a finančně stabilními pojišťovnami v ČR i v zahraničí.

Co mám dělat v případě škody?

Součástí našich služeb je i likvidace pojistných událostí. Klienti se na nás mohou s důvěrou obrátit: přebíráme administrativu spojenou s řešením škody.

Kolik stojí Vaše služby?

Klienti za naše služby neplatí, pokud se nedomluvíme jinak. Standardně jsme odměňováni provizemi od pojišťoven.

Právní položky - Pravidla řízení střetu zájmů a Reklamační řád naleznete zde

Máme přesah
v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.