FAQ - Často kladené dotazy 

FAQ - Často kladené dotazy 

FAQ - Často kladené dotazy 

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

1. Komu jsou dotace určené?

Existují dva sektory, které mohou o dotace žádat – soukromý a veřejný sektor. Konkrétní podmínky určuje každý dotační program. O dotace mohou žádat podniky všech velikostí (malé, střední i velké podniky). Podstatná část směřuje na podporu malých a středních podniků dotace pro firmy, města, obce, kraje, tedy dotace pro veřejný sektor , výzkumná centra na VaV dotace a další.

2. Na co existují dotace?

Zde je přehled všech dotací, použijte filtr, abyste si vybrali ty vhodné právě pro vás.

3. Kolika %dotaci můžu získat?

Výše podpory se liší, odvíjí se od daného dotačního programu a velikosti podniku prolink na dělení dotace dle velikosti podniku. Nejčastěji se výše podpory pohybuje do 50 % z tzv. způsobilých výdajů, jsou ale i případy dotací, kde podpora může být až 100 %.

4. Jak žádat o dotaci?

Nastudovat si podmínky dané výzvy, vyčkat na příjem žádostí, vytvořit projektovou dokumentaci, připojit potřebné dokumenty vztahující se k dané výzvě. Pokud si nejste jistí s podáním žádosti, obraťte se na nás. Jak to funguje, se můžete podívat zde.

5. Čím urychlíte podání žádosti o dotaci?

Potřebujeme od vás IČO či název obce, za kterou chcete žádat. Dále nám popište váš investiční záměr a odhadovanou výši investice. Čím více informací nám poskytnete, tím rychleji vyřešíme vaši poptávku.

6. Co musím splňovat pro získání dotace?

Soukromý sektor - Ve většině případů musí mít žadatel o dotace uzavřená minimálně dvě účetní období (pro analýzu finančního zdraví podniku). Další předpoklad pro žádost o dotaci je místo podnikání (na území ČR) a předmět podnikání, musí se shodovat s odpovídající ekonomickou činností tzv. CZ – NACE, kterou daná dotace vyžaduje.

7. Kdy žádat o dotaci?

Dotační projekty jsou určené především na budoucí projekty. Zpětné zažádání o dotaci na již proběhlé nebo započaté práce až na vybrané výjimky není možné. V případě, že daná dotační výzva není aktuálně otevřená a neprobíhá příjem žádostí, nezoufejte. Můžete si projekt skvěle připravit a podat v příští dotační výzvě. Pokud má poskytovatel dotace v dané oblasti dostatek alokovaných prostředků, vyhlašují se výzvy zpravidla jedenkrát do roka. 

8. Jak vysoká je naše úspěšnost při podání žádosti?

Naše úspěšnost je až 100 %, záleží na konkrétní dotační výzvě. Pro kladné vyřízení žádosti je důležité mít promyšlený svůj investiční záměr, dále je potřeba doložit všechny potřebné náležitosti žádosti.

9. Jak probíhá ohodnocení spolupráce s námi?

Naše odměna je závislá na tzv. success fee. To znamená, že nám platíte v případě kladného vyřízení vaší žádosti. V případě, že dotaci nezískáte, nebudou vás naše služby stát ani korunu.

PRÁVNÍ SLUŽBY

1. Jakým způsobem je určena odměna advokáta?

Odměna advokáta může být smluvní nebo mimosmluvní (určena podle advokátního tarifu). Mimosmluvní odměna je využívána zejména v případech soudního řízení, kdy se pak odvíjí od hodnoty sporu a počtů jednotlivých úkonů. V případě smluvního nastavení odměny účtujeme naši odměnu na základě hodinové sazby podle času stráveného na daném případu, nebo je určena pomocí předem sjednané paušální částky. Konkrétní typ odměny je zvolen na základě dohody s klientem s cílem pro něj vytvořit nejvýhodnější způsob odměňování v rámci konkrétního typu právní pomoci.

2. Za jakých podmínek mohou být náklady právního zastoupení nahrazeny protistranou?

V rámci soudního řízení mohou být vaše náklady vzniklé v souvislosti se sporem (odměna advokáta, zaplacený soudní poplatek) nahrazené protistranou, která v daném řízení neuspěla. Náklady mohou být nahrazeny zcela nebo zčásti, poměr se pak odvíjí od rozsahu Vašeho úspěchu v dané věci.

3. Provádíte ověřování pravosti podpisů a vyhotovování úředních kopií?

V rámci poskytování právních služeb může advokát ověřovat i podpisy osob na některých dokumentech. Společně s přípravou smluv pak pro vás rádi zajistíme i tuto službu, která ve spojení s advokátní úschovou (viz další odpověď) představuje komplexní servis u nemovitostních transakcí nebo při převodu podílu v obchodní společnosti. 

4. Co je advokátní úschova a nabízíte tyto služby?

Jedná se o úschovu peněžních prostředků nebo dokumentů, která je využitelná zejména v souvislosti s transakcemi (nemovitosti, převody podílů apod.). Jedná se o bezpečný způsob hrazení kupní ceny, kdy bývají peníze vyplaceny po splnění předem daných podmínek (typicky např. zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí).

V souvislosti s transakcemi jsme samozřejmě připraveni  nabídnout vám i služby advokátní úschovy.

POJIŠTĚNÍ

1. Jaké pojištění bych pro svou firmu měl mít?

Před samotným sjednáním pojištění vždy napřed identifikujeme rizika, které souvisejí s vaší podnikatelskou činností. Na základě risk managementu pak nastavujeme pojistný program na míru tak, aby pokrýval všechna rizika související s vaším podnikáním.

2. Co potřebujete k revizi pojištění?

Je potřeba mít k dispozici aktuální pojistné smlouvy. Dbáme na kvalitu, proto se vždy ptáme i na další informace, které v pojistných smlouvách být nemusí.

3. S jakými pojišťovnami spolupracujete?

Spolupracujeme výhradně s velkými, spolehlivými a finančně stabilními pojišťovnami v ČR i v zahraničí.

4. Co mám dělat v případě škody?

Součástí našich služeb je i likvidace pojistných událostí. Klienti se na nás mohou s důvěrou obrátit: přebíráme administrativu spojenou s řešením škody.

5. Kolik stojí vaše služby?

Klienti za naše služby neplatí, pokud se nedomluvíme jinak. Standardně jsme odměňováni provizemi od pojišťoven.

Právní položky - Pravidla řízení střetu zájmů a Reklamační řád naleznete zde.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.