Pracovní právo

Řešíte, v jaké výši máte vyplácet svým zaměstnancům mzdy nebo jejich náhradu? Jak dosáhnout na příspěvek od státu na mzdy? Co je to program Antivirus? Co je kurzarbeit a jaké jsou podmínky pro jeho využití? Lze nařídit zaměstnanci home office?

Níže naleznete odpovědi na tyto otázky a praktický přehled nejčastějších situací. Upozorňujeme, že se jedná o informace platné ke dni zveřejnění a může dojít k jejich změně či doplnění. Jedná se o oblast práva, kde se v současnosti právní úprava a její výklad ze strany orgánů mění a upřesňuje téměř každým dnem. Pro konkrétní radu proto doporučujeme se vždy obrátit přímo na nás.

Program Antivirus

Jedná se o program opatření navržených ministerstvem práce s cílem podpořit zaměstnanost a zabránit propouštění zaměstnanců. Hlavním cílem je poskytnout zaměstnavatelům částečnou náhradu mzdových nákladů. Vzhledem k současné situaci se pro něj začal používat zkrácený název „Antivirus“.

Co je to „kurzarbeit“?

Jde o systém, kdy stát přebírá část mzdových nákladů zaměstnavatelů, aby zabránil propouštění zaměstnanců. Zejména se jedná o situace, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci zaměstnancům v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu poklesu odbytu nebo dodávek, a musí zaměstnancům platit náhradu mzdy. Vláda již schválila poskytování příspěvků na náhradu mezd zaměstnancům pro jednotlivé situace, které jsou uvedené níže v části Náhrada mzdy včetně grafického přehledu.

Náhrada mzdy

Níže uvádíme přehled těch nejčastějších situací a jejich řešení tak, aby byly pro zaměstnavatele co nejvýhodnější i z hlediska možného příspěvku ze strany státu:

Důvod omezení provozu

Jakou část mzdy dostane zaměstnanec

Kolik uhradí stát zaměstnavateli

Podrobnosti ke kompenzaci


Nařízení karantény zaměstnacům

60 %

80 %

Maximálně 39 000 Kč měsíčně


Nařízení uzavření provozu

100 %

80 %

Maximálně 39 000 Kč měsíčně


Karatnéna či ošetřovné u více než 30 % zaměstnanců

100 %

60 %

Maximálně 29 000 Kč měsíčně


Omezení dostupnosti surovin, výrobků nebo služeb

80 %

60 %

Maximálně 29 000 měsíčně


Omezení poptávky

60 %

60 %

Maximálně 29 000 měsíčně

 • Zaměstnanec je doma v karanténě, kterou mu nařídil lékař nebo hygienik.

Po dobu prvních 14 dnů platí zaměstnavatel náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Pokud karanténa trvá déle, zaměstnavatel již nic neplatí a zaměstnanec pobírá nemocenské. Stát podle programu Antivirus bude zaměstnavatelům proplácet vyplacenou náhradu zaměstnancům ve  výši 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč.

 • Zaměstnanec musí pečovat doma o dítě mladší než 10 let z důvodu uzavření škol.

Pokud zaměstnanec nemůže z důvodu péče o dítě mladší než 10 let vykonávat svoji práci, zaměstnavatel tomuto zaměstnanci nic neplatí. Zaměstnanec má nárok na ošetřovné, které hradí stát, přičemž se jedná vždy jen o jednoho z rodičů. Na základě schválené novely zákona bude toto ošetřovné náležet rodičovi po celou dobu nařízeného uzavření škol.

 • Zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu rozhodnutím vlády (obchody, restaurace apod.).

Pokud by zaměstnanci mohli vykonávat práci, (nejsou v karanténě, práceneschopní), ale nelze jim přidělovat práci z důvodu uzavření provozovny na základě rozhodnutí vlády nebo ministerstva, je nejvýhodnější ze strany zaměstnavatele vyplácet těmto zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 100 %. Podle schváleného programu Antivirus bude stát následně proplácet vyplacené náhrady ve výši 80 % včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč.

 • Zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu nedostatku zaměstnanců.

Pokud nelze přidělovat práci zaměstnancům z důvodu významné absence ostatních zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa, nebo kteří čerpají ošetřovné, náleží ostatním zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 100 %. Stát bude tuto vyplacenou náhradu kompenzovat ve výši 60 % včetně odvodů, maximálně do výše 29.000 Kč. Předpokladem ale je, že se jedná o absenci významné části zaměstnanců, kterou je podle ministerstva alespoň 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele.

 • Zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu nedostatku surovin nebo výpadku dodavatelů.

Pokud společnost má k dispozici zaměstnance, ale ti nemohou vykonávat práci z důvodu nedodání surovin, polotovarů nebo výpadku dodavatelů, (typicky pokud došlo k uzavření významných dodavatelů), má zaměstnavatel hradit zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 80 %. Stát následně proplatí zaměstnavateli vyplacené náhrady ve výši 60 % včetně odvodů, maximálně do výše 29.000 Kč.

 • Zaměstnanci nevykonávají práci z důvodu poklesu odbytu (částečná nezaměstnanost).

Zaměstnavatel v této situaci má dostatek zaměstnanců i vstupů, avšak došlo k poklesu poptávky po jeho výrobcích nebo službách, a proto zaměstnanci nepracují v rozsahu týdenní pracovní doby. V tomto případě doporučujeme vydat vnitřní předpis, který stanoví, že zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 60 %. Pokud působí u zaměstnavatele odborová organizace, lze tuto výši stanovit pouze dohodou s ní. Stát následně poskytuje příspěvky ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 29.000 Kč.

Poskytnutí příspěvků ze strany státu

Příspěvky státu na náhradu mezd budou poskytované zpětně za dané období a za vyplacené náhrady mezd, tj. například za náhradu mezd za březen se bude žádat v dubnu. Žádosti bude možné podávat od 6. dubna na pobočkách Úřadu práce, přičemž podávání žádostí bude zcela elektronizované a bezkontaktní. Konkrétní podoba žádosti bude brzy zveřejněna. Podle sdělení ministerstva by prodleva mezi podáním žádosti a vyplacením příspěvku měla být pouze pár dnů.

Podmínky pro vyplacení příspěvku

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce.

 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď.

 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění.

 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

 • Překážka v práci vznikla v důsledku pandemie COVID-19.

Home office

V dané situaci je to nejvhodnější způsob výkonu práce, pokud to její povaha dovoluje, který je doporučován i usnesením vlády v souvislosti s omezením pohybu osob.

Základní předpoklady a podmínky:

 • Předpokladem výkonu práce z domova je souhlas zaměstnance, nelze mu to jednostranně nařídit.

 • Musí to dovolovat povaha vykonávané práce.

 • Zaměstnavatel a zaměstnanec by měly uzavřít dohodu o výkonu práce mimo pracoviště (může být obsažena již přímo v pracovní smlouvě).

 • Zaměstnanci za výkon práce z domova náleží standardní mzda, nikoliv náhrada mzdy.

 • S ohledem na minimální zákonnou úpravu home office doporučujeme v dohodě o výkonu práce z domova upravit jeho základní podmínky (přidělování práce, úprava rozvržení pracovní doby, základní pravidla BOZP apod.).

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.