Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Program Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je určen na podporu investic zaměřených na zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů, které by měli vést mimo jiné ke zkrácení dodavatelských řetězců. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá od 14. 7. do 4. 8. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělští podnikatelé

Výše dotace?

Až do výše 40 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na investice za účelem pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky, například ve formě:

 • výstavby a vybavení vinařství;
 • výstavby a vybavení masokombinátu;
 • výstavby skladu;
 • výstavby prodejny vlastních výrobků.

Výše dotace?

 • Dotace až 45 % způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Program je určen pro mikropodniky, malé a střední podniky podnikající v zemědělské výrobě, výrobě potravin, anebo krmiv.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je VYHLÁŠEN.
 • Příjem žádostí probíhá od 14. 7. do 4. 8. 2020. 

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky