Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Program Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která zvýší kvalitu prostředí v sídlech a jejich ekologickou stabilitu a posílí vztah obyvatel k životnímu prostředí. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.4.

K čemu je dotace určena?

K zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 2. 11. 2020.

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

 • Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ve formě:
  • zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch apod.;
  • ošetření stromů a doplnění stávající výsadby.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků jako jezírek, mokřadů, drobných retenčních nádrží apod.

Výše dotace?

 • Dotace až 60 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

Program Zlepšení kvality prostředí v sídlech je určen pro:

 • vlastníky příslušných objektů;
 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí;
 • příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky;
 • organizační složky státu, státní podniky;
 • společenství vlastníků jednotek;
 • podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 2. 11.2020.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky