Zdroje pitné vody

Program Zdroje pitné vody je zaměřen na podporu aktivit, které vedou k zajištění průzkumů, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Program je součástí Národního programu Životní prostředí.

K čemu je dotace určena?

Zajištění zdrojů pitné vody (vrty, studny, přivaděče)

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 18.12.2020

Kdo může o dotace žádat?

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosrpváních celků

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Podporu lze využít na projekty zaměřené na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody prostřednictvím realizace následujících opatření:

 • regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody;
 • vyhledávání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (průzkumné vrty);
 • vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody nebo vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody.

V rámci projektu jsou podporovány následující výdaje:

 • projektová příprava – projektová dokumentace, odborné posudky, zadávací dokumentaci;
 • zpracování dat a vyhodnocení výsledků;
 • stavební práce a služby související s realizací podpořených opatření;
 • publicita projektu.

Výše dotace?

 • Dotace 100 tis. Kč až 3 mil. Kč
 • Dotace až 80 % způsobilých výdajů, v závislosti na akutnosti nedostatku pitné vody řešeného v rámci projektu

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí probíhá do 18. 12. 2020.

grantEX životní prostředí zajímá

 1. Obec a její cesta k dotaci na nové zdroje pitné vody. ČTĚTE ZDE
 2. Jak udržet vodu v krajině? Jak bojovat s extrémními léty? VÍCE ZDE
 3. Jak náročné je získání dotace na malou vodní nádrž, tůni či mokřad? VÍCE ZDE

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky