Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Program Zajištění povodňové ochrany intravilánu je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu opatření, které mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.3 – Zajištění povodňové ochrany intravilánu.

K čemu je dotace určena?

Opatření ke zvýšení povodňové ochrany intravilánu měst a obcí

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 11.1.2021

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, státní organizace

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

 • Zprůtočnění či zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů;
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků;
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, města a obce a svazky obcí;
 • Organizační složky státu a státní podniky;
 • Příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace;
 • Vysoké školy a veřejné výzkumné organizace;
 • Církve, náboženské společnosti a jejich svazy;
 • Fyzické osoby podnikající.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 11. 1. 2021.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky