Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 - 2020. Je zaměřen na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.5. - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

K čemu je dotace určena?

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 2.3.2021

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, města a obce, příspěvkové org., VŠ, státní podniky, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

  • Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu při výstavbě nových budov veřejné správy

Výše dotace?

  • Dotace až 45 % z celkových uznatelných nákladů

Kdo může o dotace žádat?

Program Snížení energetické náročnosti veřejných budov je určen pro:

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí;
  • příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce;
  • státní podniky, organizační složky státu.

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně OTEVŘEN.
  • Příjem žádostí probíhá do 2. 3. 2021.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

  1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
  2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
  3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky