Vysokorychlostní internet

Program Vysokorychlostní internet je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR a tím mj. zvýšit konkurenceschopnost začínajících podnikatelů.

K čemu je dotace určena?

Modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 5.8.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 75 %

K čemu je dotace určena?

 • Investiční náklady na rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálny vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě;
 • investiční náklady na zřizování nových sítí umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s.

V rámci těchto aktivit lze dotační prostředky využít mj. na:

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu;
 • investiční náklady na aktivní prvky integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu;
 • nákup fyzické a síťové infrastruktury;
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce, které souvisejí s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu;
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce, které souvisejí s modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“).

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 0,5 až 200 mil. Kč. 
 • Dotace až 75 % ze způsobilých výdajů. 

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky;
 • Podnikatelský subjekt, který nesplňuje definici malého a středního podniku podle podmínek dotace, bude vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky, nebo vést oddělené účetnictví o projektu;
 • Žadatel o dotaci musí být registrován u Českého telekomunikačního úřadu.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.

 • Příjem žádostí probíhá do 5. 8. 2020.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Podporované projekty musí být zaměřeny na cílové území lokalit základních sídelních jednotek, ve kterých většinové množství adresních míst obytných budov nemá přístup k internetu s rychlostí alespoň 30 Mbit/s díky chybějící či nedostatečné infrastruktuře.
 • Podpořený projekt musí směřovat do jedné z intervenčních oblastí, které program stanovuje, viz seznam ZDE. 
 • Součástí podpořeného projektu musí být popis základních podmínek velkoobchodního přístupu k dotované infrastruktuře.
 • Žadatel o dotaci musí před realizací projektu prokázat vlastnická či jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Žadatel musí k žádosti doložit projektovou studii výstavby/modernizace sítě, kterou bude schopen jednoznačně prokázat rozpočtované náklady.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky