Úvěr COVID I.

K čemu je dotace určena?

Zajištění provozního financování - zásoby, materiál, mzdy a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí pozastaven

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

až do 15 mil. Kč

Jak program funguje?

Program má pomáhat malým a středním podnikům, u kterých v důsledku opatření k zamezení šíření koronavirové infekce dochází k opožděným plněním, pozastavením či úplným zrušením plnění z obchodních kontraktů. 

Jakou podporu nabízí?

Z programu je možné získat úvěr pro provozní financování s následujícími podmínkami: 

 • bez úroků a bez poplatků,
 • splatnost až 2 roky,
 • odklad splátek až o 12 měsíců.

Kolik je možné získat? 

 • Úvěr lze poskytnout ve výši od 500 tis. Kč až do 15 mil. Kč. 
 • Úvěr se poskytuje až do výše 90% prokázaných způsobilých výdajů (prokázané výše vzniklé újmy pro podnik)

Na co lze úvěr použít? 

Úvěr by měl sloužit především k  zajištění provozního financování, tedy zejména:

 • pořízení a finanování zásob,
 • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku,
 • další provozní výdaje. 

Co bude k získání úvěru potřebovat?

 • v první řadě musíte splňovat základní podmínky:
  • musíte být mikropodnikem, malým nebo středním podnikem (v souhrnu max. do 250 zaměstnanců)
  • musíte podnikat v odvětví, které program podporuje
  • nemáte splatné nedoplatky vůči státním institucím (FÚ, zdravotní pojišťovny, ČSSZ apod.)
 • musíte umět vyčíslit a prokázat újmu, která vám v souvislosti s koronavirem vznikla - výše újmy definuje tzv. způsobilé výdaje, např.: 
  • odstoupení od smlouvy
  • dopisy (či podobné doklady) o odmítnutí plnění, zpoždění plnění z obchodního kontraktu 
  • objednávky či jiné potvrzení smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu
 • úvěr musí být zajištěn - po dohodě s ČMZRB bude zajišťován biankosměnkou s avalem nebo bez avalu (bude posuzováno individuálně v závislosti na žadateli)

GRANTEX poradí

Abychom vám maximálně ulehčili přípravu žádosti o úvěr, připravili jsme pro vás zjednodušený návod krok za krokem, se kterým si o úvěr zvládně požádat skutečně každý. 


Návod si můžete zdarma stáhnout zde:


Přejeme hodně štěstí v řešení této složité situace. 

Další možnosti podpory ke COVID-19

Technologie COVID-19

Technologie COVID-19

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro firmy, které vyrábí nebo chtějí vyrábět zdravotnické prostředky a pomůcky účinně bránící šíření nákazy COVID19.

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

Dotace na mzdy, materiál a další náklady nezbytné pro rychlé uvedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci.

Úvěr COVID II.

Úvěr COVID II.

Navazující program na bezúročné úvěry COVID I. ČMRZB bude poskytovat záruky za provozní úvěry komerčních bank a poskytovat příspěvky na úhradu úroků.

Potřebujete pomoci v této situaci?

Pošlete nám vzkaz, rádi s vámi proberem možnosti přímo pro vás.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky