Úspory energie v SZT

Úspory energie v SZT je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na podporu zavádění nových a rekonstrukci stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla atp. Cílem projektu je dosažení úspor primární energie v podnicích. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Investice do snížení energetické náročnosti v soustavách zásobování teplem

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 1.3.2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

 • Na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování teplnou energií vč. předávacích stanic a to za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • Na rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií vč. předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • K instalaci a modernizaci technologických zařízení související s distribucí vč. měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • K instalaci a rekonstrukci vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií
 • K instalaci solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií
 • K instalace a rekonstrukci výtopen na zemní plyn - pouze v režimu de minimis

Výše dotace?

 • Dotace 0,5 mil. Kč až 500 mil. Kč (resp. do maximální výše 20 mil. EUR)
 • Malý podnik dotace až 50 %
 • Střední podnik dotace až 45 %
 • Velký podnik dotace až 40 %

Kdo může o dotace žádat?

Program je určen podniky všech velikostí podnikající na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá od 8. 1. 2020 do 1. 3. 2021. 

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 • NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 • Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 • Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky