Úspory energie - FVE

K čemu je dotace určena?

Instalace fotovoltaických systémů na podnikatelských nemovitostech

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31.8.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

Podporované aktivity

 • Pořízení a instalace systémů FVE včetně akumulace energie.
 • Stavební práce nezbytné pro realizaci projektu.
 • Související modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny.
 • Tvorba projektové dokumentace. 

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 2 mil. Kč až 50 mil. Kč
 • Malé podniky – dotace až 80 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podniky – dotace až 70 % ze způsobilých výdajů
 • Velké podniky – dotace až 60 % ze způsobilých výdajů

Základní podmínky – na co dát POZOR?

 • Elektřina vyrobená z pořizovaného systému FVE s/bez akumulace MUSÍ být používána primárně pro vlastní spotřebu podniku (do distribuční či přenosové sítě nelze odevzdat více než 30% roční výroby el.). 
 • Pořízený fotovoltaický systém MUSÍ být instalován na střešní konstrukci či obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství. 
 • Budovy, na které je systém instalován, MUSÍ mít pevný základ a být evidované v katastru nemovitostí.
 • Pořízený fotovolatický systém MUSÍ být instalován na střešní konstrukci či obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství.
 • Podpořit NELZE projekt, který bude mít měrné investice na FVE systém vyšší než 35 tis. Kč na 1 kWp instalovaného výkonu. 
 • Náklady na systémy akumulace elektřiny lze zahrnout do způsobilých výdajů max. do výše 30 tis. Kč na 1 kWp instalovaného výkonu. 
 • Projekt NESMÍ být realizován na pozemku, na kterém stojí stavba se způsobem využití jako objekt k bydlení, bytový dům, rodinný dům anebo stavba pro rodinnou rekreaci. 
 • Projekt MUSÍ být realizován 

Jak postupovat při podání žádosti?

- 1 -

Způsobilost žadatele - splňujete základní podmínky pro získání dotačního titulu? Jste dostatečně bonitní? Spadáte do správné kategorie velikosti podniku? 

- 2 -

Technicko-ekonomická analýza -minimální výše dotace je stanovena na 2 mil. Kč, což zhruba předpokládá minimální instalovaný výkon 50kWp (za předpokladu akumulace do baterií), bez akumulace min. 200kWp. Budete mít dostatek prostoru? Unesou to střechy vaší budovy? Máte dostatečné spotřeby?

- 3 -

Nechte si zpracovat energetický posudek - jedná se o klíčovou přílohu, bez které nelze žádost o dotaci předložit. Obsahuje veškeré technické informace nezbytné pro posouzení žádosti. 

-4 -

Příprava a podání žádosti - budete potřebovat založit účet v systému MS2014+, ve kterém se celá žádost o dotaci podává a administruje. Pro podání žádosti rovněž potřebujete elektronický podpis. 

- 5 -

Projektová dokumentace - k žádosti o dotaci ji nepotřebujete. Budete ji ovšem potřebovat k žádosti o stavební povolení, jehož předložení bude podmínkou pro čerpání dotace, pokud vám žádost bude schválena. 

Nejste si jistí, jestli to zvládnete? 
S touto dotací máme rozsáhlé zkušenosti, rádi pomůžeme i s vaším projektem.  Stačí se ozvat... 

Mohlo by vás ještě zajímat...

Dotace na fotovoltaiku se těší velkému zájmu

Dotace na fotovoltaiku se těší velkému zájmu

Teprve měsíc od otevření dotační výzvy na podporu pořízení fotovoltaických systémů žádají podnikatelé už o více než polovinu z alokovaných dotačních prostředků. Opravdu se dotace tolik vyplatí? Přečtěte si 5 hlavních důvodů, proč ano!

Jak na fotovoltaiku s dotací

Jak na fotovoltaiku s dotací

Pro koho je určená nová dotační výzva až s 80% dotací? V čem je jiná oproti těm předchozím? Jak poznáte, jestli na dotaci dosáhnete a jak připravit kvalitní žádost? To vše a mnohem více se dozvíte v novém článku.

Klientova cesta k dotaci na: Solární panely

I letos dostaly české firmy šanci čerpat až 80% dotace na nákup solárních panelů. Zde je zkušenost jednoho z klientů! Půjdete v jeho šlépějích?

NAPIŠTE NÁM

Chcete poradit s touto dotací nebo se dozvědět více informací? Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.