Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Program Úspory energie - Energeticky efektivní budovy je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporuje opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program podporuje projekty realizované na území celé ČR mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Výstavba energeticky efektivních budov podnikatelských provozů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí aktuálně neprobíhá

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba energeticky efektivních budov.
 • Výstavba nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.
 • Energetické posouzení, technický dozor investora, projektová dokumentace, Blower Door Test.

Budova MUSÍ splňovat parametry téměř nulové budovy a to podle výhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů MUSÍ být minimálně 5% z celkově dodané energie.

Výše dotace?

Minimální výše podpory je stanovena na 200 tis. Kč a maximální až na 200 tis. Euro.

 • Malý podnik až 80 %.
 • Střední podnik až 70 %.
 • Velký podnik až 60 %.

Kdo může o dotace žádat?

Program je určen pro podnikatelské subjekty - malé, střední a velké podniky.

Dotaci není možné využít pro:

 • komerční turistická zařízení, jako jsou hotely, volnočasová zařízení, lázně či restaurace;
 • bytové domy, rodinné domy a veřejné budovy.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.

Jaké jsou základní podmínky dotace - na co si dát POZOR?

 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Nájemní smlouva MUSÍ být minimálně na 5 a více let.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Technické zhodnocení budovy.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici.
 4. Zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.
 5. Zahájit přípravu studie proveditelnosti, která tvoří povinnou přílohu žádosti a současně je hlavním zdrojem pro věcné hodnocení - její kvalita tedy rozhoduje, zda dotaci získáte či nikoli.
 6. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky