Úspory energie

Program Úspory energie (Rekonstrukce budov) je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

Investice do snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem prodloužen do 30.6.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít pro podporu investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti:

 • zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí;
 • pořízení technologií využívajících odpadní teplo vznikající při výrobě;
 • modernizace a obnova energetických rozvodů (elektřina, teplo a plyn);
 • instalace vzduchotechniky se systémem rekuperace odpadního tepla;
 • pořízení obnovitelných zdrojů energie pro účely vlastní spotřeby podniku;
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (náhrada zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy jako je např. LED osvětlení);
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001;
 • pořízení kogeneračních jednotek pro účely produkce tepla a el. energie pro vlastní spotřebu podniku;
 • rekonstrukce brownfieldu (který už je ve vlastnictví podniku) na podnikatelský objekt s nízkou energetickou náročností;
 • pořízení výrobního zařízení (stroje) s výrazně nižší energetickou náročností;
 • zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a zpracování výběrového řízení.

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 400 mil. Kč.  

Procentuální výše podpory na projekt:

 • malé podniky – až 50 %;
 • střední podniky – až 40 %;
 • velké podniky – až 30 %.

Procentuální výše podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci a zpracování výběrového řízení:

 • malé podniky – až 80 %;
 • střední podniky – až 70 %;
 • velké podniky – až 60 %.

Maximální absolutní dotace na energetický posudek je ve výši 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí přesahovat více než 2 % z celkových způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

Program Úspory energie je určen pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství, stavebnictví, energetice, těžbě a dobývání, obchodě, službách a informačních a komunikačních technologiích.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2020.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky