TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Program podpory výzkumu a vývoje Podprogram 2 - Nováčci je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI). Program je realizován v rámci Technologické agentury ČR.

K čemu je dotace určena?

Náklady výzkumu a vývoje - mzdy, materiál, režie apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí aktuálně neprobíhá

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

 • Dotace TREND podporuje takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.
 • Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:
  • osobní náklady;
  • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
  • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
  • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
  • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
  • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Výše dotace?

 • Dotace až 80 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 • NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 • Dobře promyslet svůj záměr a ověřit jeho soulad s podmínkami výzvy.
 • Učinit potřebné kroky pro zajištění spolupráce s výzkumnou organizací.
 • Dobře promyslet rozpočtovou stránku projektu - rozpočet uvedený v žádosti vytváří závazný finanční rámec pre celou dobu realizace projektu.
 • Zajistit přípravu návrhu projektu jako povinné přílohy k žádosti, který je současně hlavním zdrojem pro věcné hodnocení projektu. Jeho kvalita tedy zásadně ovlivňuje možnost získání či nezískání dotace.
 • Připravit všechny povinné přílohy k žádosti.

Kdo může o dotace žádat?

 • Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky