TREND

Program podpory výzkumu a vývoje TREND je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI). Program je realizován v rámci Technologické agentury ČR.

K čemu je dotace určena?

Náklady výzkumu a vývoje - mzdy, materiál, režie apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 24.6.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

Dotace TREND podporuje takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.

Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:

 • osobní náklady;
 • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
 • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
 • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
 • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
 • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Výše dotace?

Maximální výše dotace až 40 mil. Kč.

 • Dotace až 70 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti

Kdo může o dotace žádat?

 • Program TREND je určen pro všechny podnikatele, kteří řeší projekt buď samostatně, nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Příjem žádostí právě PROBÍHÁ
 • Žádosti je možné podávat do 24. června 2020.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 • NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 • Dobře promyslet svůj záměr a ověřit jeho soulad s podmínkami výzvy.
 • Učinit potřebné kroky pro zajištění spolupráce s výzkumnou organizací.
 • Dobře promyslet rozpočtovou stránku projektu - rozpočet uvedený v žádosti vytváří závazný finanční rámec pre celou dobu realizace projektu.
 • Zajistit přípravu návrhu projektu jako povinné přílohy k žádosti, který je současně hlavním zdrojem pro věcné hodnocení projektu. Jeho kvalita tedy zásadně ovlivňuje možnost získání či nezískání dotace.
 • Připravit všechny povinné přílohy k žádosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky