The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

K čemu je dotace určena?

Náklady nezbytné pro zavedení inovace - zejména mzdové náklady, náklady na nástroje, vybavení apod. dle typu projektu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %, max. však 25 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

 • Dotace podporuje takové projekty, jejichž výstupem je zavedení inovace v praxi u konkrétního podniku, konkrétně pak: 
  • nového nebo podstatně zdokonaleného produktu;
  • nového nebo podstatně zdokonaleného procesu výroby; 
  • nové nebo podstatně zdokonalené služby.
 • Z programu lze v rámci předloženého projektu financovat následující náklady v závislosti na typu projektu. 

Při zavedení inovace procesu i produktu:

 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv;
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků; 
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací. 

Při zavedení inovace procesu:

 • osobní náklady; 
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení; 
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty; 
 • ostatní provozní náklady - materiál, dodávky atd.; 
 • dodatečné režijní náklady. 

Výše dotace?

 • Dotace je poskytována maximálě do výše 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Maximálně lze získat 25 mil. Kč na jeden projekt. 

Kdo může o dotace žádat?

 • O dotaci mohou žádat pouze malé a střední podniky
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 • Nenechávejte vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 • Dobře promyslete svůj záměr a ověřte jeho soulad s podmínkami výzvy.
 • Dobře promyslete rozpočtovou stránku projektu - rozpočet uvedený v žádosti vytváří závazný finanční rámec pro celou dobu realizace projektu.
 • Zajistěte si přípravu návrhu projektu jako povinné přílohy k žádosti, který je současně hlavním zdrojem pro věcné hodnocení projektu. Jeho kvalita tedy zásadně ovlivňuje možnost získání či nezískání dotace.
 • Připravte si všechny povinné přílohy k žádosti - zejména marketingovou studii, podklady prokazující eknomickou způsobilost žadatele apod.

Nejste si jistí, zda váš projekt odpovídá tomuto programu nebo si nevíte rady s přípravou žádosti? Ozvěte se nám, rádi Vám se vším pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky