The Country for the Future - organizační a procesní inovace

K čemu je dotace určena?

Mzdy, materiál, služby, vybavení, software a jiné

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí aktuálně neprobíhá

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

50 % (náklady v rámci de minimis až 100 %)

K čemu je dotace určena?

Program podpoří projekty zavádění inovací v praxi, konkrétně pak: 

 • inovace postupů
 • organizační inovace

Cílem aktuální veřejné soutěže je mimo jiné pomoci firmám, přizpůsobit se aktuální situaci a posunout fungování firmy a jejích procesů na vyšší a efektivnější úroveň s cílem minimalizovat ve firmách rizika šíření onemocnění typu aktuálně probíhající pandemie. 

Inovace postupů - co si představit? 

Typickým příklad inovace výrobního postupu je zavedení zcela nové nebo zdokonalené výrobní technologie, díky které bude možné lépe řídit a regulovat výrobu - např. s pomocí robotizace, automatických snímačů pracujících v reálném čase a sbírajících data pro automatizované řídící systémy. Výsledkem toho pak můžou být rychlejší či efektivnější výrobní proces, nižší zmetkovost, nižší spotřeba materiálu či energie. 

Organizační inovace - co si představit? 

Pod organizační inovací si rozhodně nepředstavujte například jednoduché změny v organizaci práce. Tím skutečným příkladem může být například zavádění/používání nových metod řízení logistického řetězce s využítím nejmoderněních systémů pro automatizovanou zpětnou vazbu na dodavatele či odběrate. Tím nejčastějším příkladem tak může být například nového systému (software) pro řízení systému výroby, prodeje a distribuce (tzv. ERP systémy). 

Jaké typy nákladů bude možné podporovat? 

Dotace je určena především pro podporu nákladů nezbytných pro proces zavedení inovace. 

 • Osobní náklady - na zaměstnance, kteří budou součástí týmu pro zavedení inovace. 
 • Poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací - zejména konzultace, průzkumy trhu, laboratorní služby, označování apod.
 • Náklady na nástroje a vybavení - ve formě odpisů odpovídajících době, po kterou je příslušný majetek v projektu využíván. 
 • Náklady na poznatky a patenty - zakoupené nebo na něž byla pořízena licence. 
 • Ostatní provozní náklady - zejména materiál, zásoby, drobný hmotný i nehmotný majetek, údržba a další náklady vzniklé pro účely projektu. 
 • Režie - např. energie, pomocný personál, administrativa apod. 

POZOR - v programu bude možné v režimu de minimis navíc čerpat jako součást projektu i další výše nezařazené výdaje, které jsou pro účely projektu potřebné - mj. i náklady na přípravu žádosti o dotaci. 

Kdo může o dotace žádat?

Dotace je určena pro malé a střední podniky. 

 • Malý podnik - do 49 zaměstnanců

 • Střední podnik - do 249 zaměstnanců

POZOR - stanovení velikosti firmy dle počtu zaměstnanců je jen orientační, do výsledné hodnoty vstupují i další aspekty, jako je obrat, majetková provázanost na další firmy apod. Rádi vám se stanovením velikosti poradíme.  

Výše dotace?

 • Dotace na projekty bude poskytována až do výše 25 mil. Kč v rámci jednoho projektu. 
 • Procentuální výše podpory až 50 % (náklady v rámci de minimis až 100%).

GRANTEX poradí

Věděli jste, že až polovinu nákladů projektu je možné použít i na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku souvisejícího s řešením projektu? Příkladem může být například pořízení nového informačního systému nebo i hardware vybavení. 

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

 • Popis navrhovaného řešení – připravte si jednoznačný popis, v čem spočívá inovace, kterou budete ve své firmě zavádět. 
 • Rozpočet - promyslete si, jaké náklady budou nezbytné pro zavedení inovace a rozložte je do struktury dle uznatelných nákladů.
 • Časové hledisko – realizaci projektu je možné naplánovat až na 36 měsíců s tím, že projekt bude nutné zahájit nejpozději do konce srpna 2020. 
 • Osoby a zdroje – určete tým pracovníků, kteří se budou na realizaci projektu po celou jeho dobu podílet - jejich mzdu budete moci v projektu uplatnit. 
 • Soulad s tematickým zaměřením - připravte si zdůvodnění, jakým způsobem zavedení inovace ovlivní možnosti vaší firmy lépe čelit hrozbám šíření nakažlivých onemocnění či obdobným zdravotním hrozbám. 

Buďte připraveni! 

V program budou projekty hodnoceny primárně podle jejich kvalitativní úrovně. Věnujte proto dostatek pozornosti jejich správnému nastavení s ohledem na cíle dotační výzvy. 

Pokud si nejste přípravou projektu jistí, rádi vám poradíme. 

Dotace, které by vás také mohly zajímat

TREND

TREND

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

Dotace na mzdy, materiál a další náklady nezbytné pro rychlé uvedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci.

Chcete poradit s přípravou projektu?

Pošlete nám vzkaz, rádi se vám budeme věnovat. 

S námi vám neutečou žádné důležité novinky