Technologie (Začínající podnikatelé)

Program Technologie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu malých začínajících firmem, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně). Dotace EU umožňuje pořízení nových strojů a zařízení včetně souvisejícího software. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Pořízení nových strojů a vybavení pro začínající podnikatele

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí do 25. 05. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé podniky

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

Dotace je určena na podporu pořízení nových strojů a vybavení pro účely rozvoje podnikatelské činnosti začínajících podnikatelů:

Příklady nových strojů (nesmí mít SPZ), zařízení a vybavení, které s dotací pořídíte:

 • 3D nivelace používané na bagrech, grejdrech a dozerech formou dodatečné montáže
 • CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže
 • Profilovací linka včetně montáže
 • Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně
 • Nářadí, stříkací pistole
 • 3D měřící stroj
 • Regálové systémy

Příklady nákupu patentů, licencí a software nezbytných pro zajištění funkčnosti strojů a zařízení, které s dotací pořídíte

 • Software k nově pořizovaným PC
 • MS Office, PDF Creator apod.
 • CAD/CAM systémy
 • Další specifický software nutný pro optimální fungování projektu
 • ERP systémy včetně CRM apod.
 • Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 450 tis. až 1,5 mil. Kč
 • Dotace až 45 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně)
 • Firmy do 49 zaměstnanců

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá od 09. 03. 2020 do 25. 05. 2020.

GRANTEX poradí

 • Z výzvy není možné pořídit kolové či pásové stroje.
 • Ideálním nákupem je stroj v hodnotě 3,3 mil. Kč. Při této částce získáte maximální dotaci 1,5 mil. Kč. Co se stane, když bude investice do stroje vyšší než zmiňovaných 3,3 mil. Kč? V podstatě vůbec nic. Maximálně poskytnutá dotace je 1,5 mil. Kč a to nezávisle na výši investice. U vyšších investic tak úměrně klesá procento získané podpory.

Jak postupovat?

 1. NENECHÁVEJTE vše na poslední chvíli – včasné předložení žádosti o dotaci hraje v tomto programu klíčovou roli.
 2. Dobře si promyslete svůj záměr a porovnejte jeho soulad s podmínkami dotace.
 3. Připravte všechny přílohy k žádosti a podejte včas projektovou žádost. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky