Technologie (Průmysl 4.0)

Program Technologie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a to prostřednictvím digitální transformace, tzn. implementace konceptu průmysl 4.0. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

Na technologie a vybavení za účelem propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Vyhlášení výzvy je plánováno na 23.11.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení nových technologií, které musí být propojeny se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS).  
 • Dotace je zaměřena na integraci technologií a informačních systémů, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. 

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1 až 20 mil. Kč.
 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) – dotace až 45 % ze způsobilých výdajů.
 • Střední podnik (do 249 zaměstnanců) – dotace až 35 % ze způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Vyhlášení výzvy je plánováno na 23. 11. 2020. 
 • Příjem žádostí plánován na 25. 1. 2021 do 26. 4. 2021.

Základní podmínky – na co dát POZOR? 

 • Projekt musí být realizován mimo Prahu. 
 • V žádosti o dotaci je nutné popsat, jak realizací projektu dojde k propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací s informačními systémy.  
 • V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace projektu. 
 • Základním hodnotícím kritériem je připravenost žadatele realizovat projekt digitální transformace. Žadatel například popisuje, jak plánuje výrobu, jaké nástroje používá pro technickou přípravu výroby, či jakou dostává zpětnou vazbu o plnění výrobního plánu.  

Jak postupovat při podání žádosti? 

1. Způsobilost žadatele 

 • Splňujete základní podmínky pro získání dotačního titulu?
 • Jste dostatečně bonitní? Spadáte do správné kategorie velikosti podniku? 

2. Předběžná analýza aktuálního stavu digitalizace  - hodnotitelé budou posuzovat vaši současnou úroveň digitalizace. Před přípravou projektu si tak pomocí online formuláře spočítejte, jestli dosáhnete na požadovaný minimální počet bodů.

 • Nevíte si s tím rady? Grantex zdarma pomůže. 

3. Vstupní analýza projektu digitální transformace 

 • Splnili jste kritéria 1 a 2?

Nyní je zapotřebí připravit projekt digitální transformace tak, aby získal minimální požadovaný počet bodů v bodovém hodnocení. Projekty digitální transformace nejsou šablonovité. Proto spolupracujeme s odborníky na Průmysl 4.0, kteří našim klientům pomohou celý projekt připravit. Prvním krokem je vstupní analýza. Ta nám pomůže určit, jestli uvažovaná integrace strojů a informačních systémů je natolik dostatečná, aby projekt dotaci získal. 

4. Návrh projektu digitální transformace 

 • Jak budete nově plánovat výrobu?
 • Vytvoříte digitální dvojče a využijete rozšířenou realitu?
 • Zavedete prediktivní údržbu na strojích? 

Po vstupní analýze již přichází samotná příprava projektu. Projekty společně s našimi partnery připravujeme tak, aby vycházela primárně z potřeb klienta. Nemá smysl investovat do opatření, ve kterých žadatel nevidí jejich reálné přínosy pro jeho podnikání.  

5. Příprava a podání žádosti

 • Máte připravený super projekt vaší digitální transformace?

Budete potřebovat založit účet v systému MS2014+, ve kterém se celá žádost o dotaci podává a administruje. Pro podání žádosti rovněž potřebujete elektronický podpis. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky