Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Program Technické vybavení dřevozpracujících provozoven je určen na podporu investic zaměřených na rozvoj lesních oblastí prostřednictvím poskytování podpory na příslušné stroje a technologie. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

K čemu je dotace určena?

Vybavení dřevozpracujících provozů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nejbližší výzva se očekává v roce 2020

Kdo může o dotace žádat?

FO a PO, obce podnikající v lesnictví

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

 • Podporu lze využít na pořízení strojů, technologií a zařízení sloužících k efektivnímu zpracování dřeva
 • Primárně je podpora určena pro investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujícího provozu
 • Typickým příkladem může být např. pořízení kotoučové pily, omítací pily, reduktoru a elektonického měření pro pilařskou výrobu včetně manipulační techniky

Výše dotace?

 • Dotace 50 % způsobilých výdajů
 • Minimální částka způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 10 tis. Kč, maximální pak na 5 mil. Kč včetně

Kdo může o dotace žádat?

 • Fyzické a právnické osoby podnikající - mikropodniky a malé podniky podnikající v lesnictví a souvisejících odvětvích
 • Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Vyhlášení nejbližší výzvy se očekává v roce 2020.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Z dotace lze podpořit pouze provozovny s ročním pořezem do 10 000 m3
 • Dotaci nelze poskytnout na nákup použitého zařízení

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky