Spolupráce - Technologické platformy

Program Spolupráce - Klastry je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a má za cíl podpořit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů). Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Rozvoj inovačních sítí – technologických platforem

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 75%

K čemu je dotace určena?

Kolektivní výzkum:

 • osobní náklady;
 • výdaje na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji;
 • dodatečné režijní a provozní náklady.

Založení centra a jeho rozvoj:

 • nákup staveb;
 • technické zhodnocení staveb;
 • nájemné;
 • nákup strojů a zařízení, hardware a sítě;
 • nákup software a práv duševního vlastnictví;
 • správa řízení klastru.

Navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru:

 • osobní náklady;
 • služby poradců, expertů;
 • výdaje na internacionalizaci klastru jako marketing, propagace, semináře a konference.

Rozvoj klastrové organizace:

 • osobní náklady;
 • výdaje na marketing, propagaci, semináře a konference;
 • nájemné;
 • náklady na správu klastru;
 • materiál.

Výše dotace?

 • Výše dotace se liší dle jednotlivých aktivit
 • Minimální míra je 0,5 mil. Kč, maximální až 40 mil. Kč.
 • Dotace až 70 %.

Kdo může o dotace žádat?

 • Výzkumné organizace;
 • Malé, střední i velké podniky splňující definici klastru.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Vyhlášení další výzvy prozatím není plánováno.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední uzavřené účetní období.
 • Je NUTNÉ doložit seznam členů klastru podepsaný statutárním zástupcem klastru a doklady prokazující přijetí 15 na sobě nezávislých členů klastru, z nichž alespoň 1 je organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Jak u žádosti o dotace postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Je NUTNÉ doložit řadu dokumentů vztahující se ke klastru.
 4. Zahájit přípravu studie proveditelnosti, která tvoří povinnou přílohu žádosti a současně je hlavním zdrojem pro věcné hodnocení - její kvalita tedy ROZHODUJE, zda dotaci získáte či nikoli.
 5. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky