Sociální podnikání

Program Sociální podnikání je součástí Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014 – 2020. Program je zaměřen na sociální začleňování a boj s chudobou. Prioritou je aktivní začleňování znevýhodněných skupin, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a zlepšení zaměstnatelnosti. Program je určen pro celou ČR, včetně Prahy.

K čemu je dotace určena?

Provozní náklady sociálního podnikání

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 85%

K čemu je dotace určena?

Projekt MUSÍ vytvářet nová pracovní místa pro sociálně vyloučené skupiny lidi a zároveň MUSÍ naplňovat principy sociálního podnikání:

 • společensky prospěšný cíl;
 • sociální prospěch;
 • ekonomický prospěch;
 • environmentální prospěch;
 • místní prospěch.

Dotace podporuje:

 • vytvoření a zachování pracovních míst;
 • vzdělávání zaměstnanců;
 • marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama);
 • provozování sociálního podnikání;
 • sledování environmentálního dopadu (týká se environmentálního sociálního podniku).

Výše dotace?

 • Dotace až do 85 % způsobilých výdajů, dle typu žadatele.
 • Minimální výše podpory je stanovena na 400 tis Kč, maximální na 6 mil. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

 • Podnikatelské subjekty
 • OSVČ
 • Nestátní neziskové organizace, nadace, nadační fondy
 • Církve a církevní spolky

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky