Sociální bydlení

Program Sociální bydlení je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je otevřen za účelem vytvoření nebo zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Projekty by měly být zaměřené na přispění k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji zdravotnických a sociálních aktivit a snižování nerovnosti v sociální oblasti. Program je otevřen též ve variantě Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

K čemu je dotace určena?

Pořízení, výstavba a rekonstrukce bytů určených k sociálnímu bydlení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Města a obce, NNO

Výše dotace?

Až do výše 100%

K čemu je dotace určena?

Podporováno je vytvoření zázemí pro sociálně vyloučené osoby, můžete:

 • postavit bytové domy (lokality, kde nelze stavět nemovitosti ZDE);
 • pořídit byty, bytové domy a nebytové prostory (lokality, kde nelze nakupovat nemovitosti ZDE);
 • rekonstruovat byty a pořídit základní vybavení jako je kuchyňská linka a koupelna;
 • rekonstruovat nebytové prostory na bytové prostory vč. základního vybavení.

Příklady cílových skupin pro poskytování sociálního bydlení:

 • rodič samoživitel;
 • osoba, která přechodně bydlí u příbuzných nebo přátel (nemá jinou možnost bydlení);
 • osoba, která dostala výpověď z nájemního bytu;
 • zletilý, který po dosažení dospělosti opouští dětský domov;
 • dospělý, který bydlí s jedním z rodičů v důchodovém věku;
 • muž i žena z azylového domu;
 • úplná rodina, která bydlí v již nevyhovujícím objektu (dříve obyvatelný byl);
 • invalida dlouhodobě ubytovaný v azylovém domě;
 • bezdomovec a další.

Výše dotace?

 • Dotace až 100 % způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce a organizace jimi zakládané
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a církevní organizace
 • Na květen 2019 se připravuje spuštění až 100% dotace Výstavba pro obce, která patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). Dotace bude umožňovat výstavbu či rekonstrukce sociálního bydlení, ale žadatelé mohou být pouze z řad obcí. Pokud obec bude mít zájem vybudovat nájemní bydlení např. pro učitele, zdravotníky či středně příjmovou skupinu, budou k dispozici nízkoúročené úvěry. O dotaci a nízkoúročených úvěrech píšeme ZDE.

Čeho se v obcích obávají, když se řekne sociální bydlení? ČTĚTE ZDE

V čem se liší nová výzva od té předchozí? ČTĚTE ZDE

Sociální bydlení nerovná se ghetto: ČTĚTE ZDE

Naše úspěšné projekty

 1. Obec o 100 obyvatelích s 90% dotací zrekonstruovala starou hospodu a namísto ní postavila 3 sociální byty. Ty budou sloužit primárně pro matky samoživitelky, které se po rozpadu rodiny ocitly v bytové nouzi. 
 2. Z průzkumu mezi bezdomovci do 22 let vzešlo, že dítě z dětského domova s 80% pravděpodobností skončí jako bezdomovec. Právě na tuto ohroženou skupinu se zaměřil jeden z našich klientů. Tato nezisková organizace s 95% podporou nakoupila bytový dům, ve kterém bude provozovat sociální byty.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky